ЗВІТ
про видані документи про освіту
загальноосвітніми навчальними закладами
__________________________________________________________________
(назва обласного управління освіти і науки)

     Усього отримано документів від Міністерства освіти і науки України:
загальна кількість документів про освіту ____________________
на суму _____________________________________________________

     Усього видано документів про освіту:
загальна кількість документів про освіту ____________________
на суму _____________________________________________________
——————————————————————
| N |Назва районного| Кількість |Видано навчальним |Усього|
| з/п |відділу освіти | навчальних | закладам | |
| | | закладів |——————| |
| | | |свідоцтв|атестатів| |
|——+—————+—————+——–+———+——|
| | | | | | |
|——+—————+—————+——–+———+——|
| | | | | | |
|———————-+—————+——–+———+——|
|УСЬОГО: | | | | |
——————————————————————
Начальник обласного управління освіти і науки _______________
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)

     Головний бухгалтер обласного управління освіти і науки
__________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___”________________ 200__ р.

{ Додаток 27 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 28
до пункту 4.4 Порядку
Реєстраційний штамп Уповноважений орган
(якщо немає бланка) Міністерства освіти і науки

ЗВІТ
про видані документи про освіту
професійно-технічними навчальними закладами
__________________________________________________________________
(назва обласного управління освіти і науки)

     Усього отримано документів від Міністерства освіти і науки України:
загальна кількість документів про освіту ____________________
на суму _____________________________________________________

     Усього видано документів про освіту:
загальна кількість документів про освіту ____________________
на суму _____________________________________________________
——————————————————————
| N | Назва | Видано навчальним закладам |Усього|
| з/п |навчального |————————————–| |
| | закладу |атестатів| дипломів | дипломів | |
| | | |кваліфікованого| молодшого | |
| | | | робітника |спеціаліста | |
|—–+————+———+—————+————+——|
| | | | | | |
|—–+————+———+—————+————+——|
| | | | | | |
|——————+———+—————+————+——|
|УСЬОГО: | | | | |
——————————————————————
Начальник обласного управління освіти і науки _______________
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)

     Головний бухгалтер обласного управління освіти і науки
__________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___”________________ 200__ р.

{ Додаток 28 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 29
до пункту 4.4 Порядку
Реєстраційний штамп Уповноважений орган
(якщо немає бланка) Міністерства освіти і науки

ЗВІТ
про видані документи про освіту
вищим навчальним закладом
Керівник ____________________________________________________
(повна назва навчального закладу за статутними
документами)
повідомляє, що від Міністерства освіти і науки України нами
отримано _____________ дипломів (молодшого спеціаліста, бакалавра,
(кількість)
спеціаліста, магістра)(1) для випускників __________________ року.
(рік закінчення)
Випускникам навчального закладу було видано ________________
(кількість)
документів.
Невидані документи _________ (дипломів молодшого спеціаліста,
(кількість)
бакалавра, спеціаліста, магістра)(1) повертаються для знищення(2).
Керівник ________________ ______________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___”________________ 200__ р.
Відповідальний ____________________ _____________________
(прізвище, ініціали) (телефон)
—————

(1) Указати необхідне.

(2) Згідно з додатком.

{ Додаток 29 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 30
до пункту 4.4 Порядку
Реєстраційний штамп Уповноважений орган
(якщо немає бланка) Міністерства освіти і науки

ЗВІТ
про невидані документи про освіту
загальноосвітніми навчальними закладами(1)
__________________________________________________________________
(назва обласного управління освіти і науки)
Загальна кількість документів про освіту, що повертаються для
знищення до Міністерства освіти і науки України: _________________
(кількість)
на суму _____________________________________________________
——————————————————————
| N | Назва | Назва | Прізвище,| Номер та | Назва |
| з/п | районного |навчального | ім’я, по | серія |документа |
| | відділу | закладу | батькові |документа |про освіту|
| | освіти | |випускника| | |
|——+———–+————+———-+———-+———-|
| | | | | | |
|——+———–+————+———-+———-+———-|
| | | | | | |
|——+———–+————+———-+———-+———-|
| | | | | | |
|——————+————+———————————
|УСЬОГО: | |
|свідоцтв | |
|——————+————|
|атестатів | |
|——————+————|
|РАЗОМ: | |
———————————
Начальник обласного управління освіти і науки _______________
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)

     Головний бухгалтер обласного управління освіти і науки
__________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___”________________ 200__ р.
—————

(1) До звіту додаються документи про освіту.

{ Додаток 30 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 31
до пункту 4.4 Порядку
Реєстраційний штамп Уповноважений орган
(якщо немає бланка) Міністерства освіти і науки

ЗВІТ
про невидані документи про освіту
професійно-технічними навчальними закладами(1)
__________________________________________________________________
(назва обласного управління освіти і науки)
Загальна кількість документів про освіту, що повертаються для
знищення до Міністерства освіти і науки України: _________________
(кількість)
на суму _____________________________________________________
——————————————————————
| N |Назва навчального|Прізвище, ім’я,|Номер та |Назва документа|
| з/п| закладу | по батькові | серія | про освіту |
| | | випускника |документа| |
|—-+—————–+—————+———+—————|
| | | | | |
|—-+—————–+—————+———+—————|
| | | | | |
|—-+—————–+—————+———+—————|
| | | | | |
|———————-+—————+————————–
|УСЬОГО: | |
|свідоцтв | |
|———————-+—————|
|атестатів | |
|———————-+—————|
|РАЗОМ: | |
—————————————-
Начальник обласного управління освіти і науки _______________
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)

     Головний бухгалтер обласного управління освіти і науки
__________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___”________________ 200__ р.
—————

(1) До звіту додаються документи про освіту.

{ Додаток 31 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 32
до пункту 4.4 Порядку
Реєстраційний штамп Уповноважений орган
(якщо немає бланка) Міністерства освіти і науки

ЗВІТ
про невидані документи про освіту
вищим навчальним закладом(1)
Керівництво _________________________________________________
(повна назва навчального закладу)
повертає для знищення невидані документи про освіту випускників
__________________ навчального року згідно з поданим списком.
(рік закінчення)
——————————————————————
| N | Прізвище, | Назва |Номер і серія| Причини |
| з/п | ім’я, по |документа про | диплома | повернення |
| | батькові | освіту | | документів |
| | випускника | | | |
|——+————–+————–+————-+————-|
| 1 | | | | |
|——+————–+————–+————-+————-|
| … | | | | |

     Додаток Копія платіжного доручення.
Керівник ________________ ____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___”________________ 200__ р.
Відповідальний ____________________ _____________________
(прізвище, ініціали) (телефон)
—————

(1) До звіту додається накладна у двох примірниках та документи про освіту. У накладній зазначити серію і номер документа про освіту та його вартість.

{ Додаток 32 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 33
до пункту 3.1 Порядку
Реєстраційний штамп районного Уповноважений орган
(міського) відділу освіти Міністерства освіти і науки
(якщо немає бланка)

ЗВЕДЕНЕ ПОПЕРЕДНЄ ПІДТВЕРДЖЕННЯ
замовлення
Назва навчального закладу ___________________________________
Посада та прізвище керівника навчального закладу ____________
Область (регіон) ____________________________________________
——————————————————————
| N | Дата | Спеці- |Квалі- |Освітньо-| Кількість |
|з/п|випуску|альність|фікація|кваліфі- |————————-|
| | | | |каційний |усього|звичайні| з |
| | | | | рівень | | |відзнакою|
|—+——-+——–+——-+———+——+——–+———|
| | | | | | | | |
|—+——-+——–+——-+———+——+——–+———|
| | | | | | | | |
——————————————————————
Керівник ________________ ______________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___”________________ 200__ р.
Відповідальний ____________________ ____________________
(прізвище, ініціали) (телефон)

{ Додаток 33 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 34
до пункту 3.19 Порядку
Реєстраційний штамп Інформаційно-технічний
(якщо немає бланка) адміністратор ІВС “ОСВІТА”

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
на виготовлення документів з відзнакою
Керівництво _________________________________________________
(повна назва навчального закладу або відділу
обласного управління освіти і науки)
просить виготовити документи з відзнакою _________________________
(указати назву документів
та кількість)
згідно з поданими раніше замовленнями.
Керівник ______________ _________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___”________________ 200__ р.
Відповідальний ____________________ ____________________
(прізвище, ініціали) (телефон)

{ Додаток 34 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }
Posted in Legislation, Orders MES

Headlines