Data Center: 246-28-12 / 246-28-13 / asdiplom@osvita.net

E-mail address on issues of program work of data collection: education@osvita.net

E-mail address for data packets: asdiplom@osvita.net

E-mail of education  register: reestr@osvita.net

Address: Kyiv, str. Smilyanska 4