ПІДТВЕРДЖЕННЯ
замовлення на виготовлення дубліката
документа про освіту для професійно-технічного
навчального закладу
Керівництво _________________________________________________
(повна назва навчального закладу за статутними
документами)
просить виготовити дублікат (диплома кваліфікованого робітника,
атестата, свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої
кваліфікації)(1) для випускника _____________________________ року
(рік закінчення)
______________________________________________________________
(назва навчального закладу на момент закінчення випускником)
Кваліфікація ________________________________________________
Дата вручення дубліката закладом освіти _____________________
——————————————————————
| N | Прізвище, | Номер і | Дата | Серія і | Підстава |
| з/п | ім’я, по | серія |народження | номер | (номер |
| | батькові | оригіналу | | паспорта | наказу) |
| |випускника | документа | | | |
| | |про освіту | | | |
|——+———–+———–+———–+———-+———-|
| 1 | | | | | |
|——+———–+———–+———–+———-+———-|
| … | | | | | |
Додаток Електронне замовлення у файлах ______________________
(назви файлів)
копія платіжного доручення;
архівна довідка(2).
Керівник ______________ ________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___”________________ 200__ р.
Відповідальний ____________________ _____________________
(прізвище, ініціали) (телефон)
—————

(1) Указати необхідне.

(2) У разі ліквідації навчального закладу.

{ Додаток 21 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 22
до пунктів 2.4, 5.6 Порядку
Реєстраційний штамп Інформаційно-технічний
(якщо немає бланка) адміністратор ІВС “ОСВІТА”

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
замовлення на виготовлення дубліката документа
про освіту для вищого навчального закладу
Керівництво _________________________________________________
(повна назва навчального закладу за статутними
документами)
просить виготовити дублікат (диплома молодшого спеціаліста,
бакалавра, спеціаліста, магістра, атестата, диплома
кваліфікованого робітника)(1) для випускника ________________ року
(рік закінчення)
__________________________________________________________________
(назва навчального закладу на момент закінчення випускником)
Факультет ___________________________________________________
Назва напряму або спеціальності _____________________________
Кваліфікація ________________________________________________
Дата вручення дубліката закладом освіти _____________________
——————————————————————
| N | Прізвище, | Номер і | Дата | Серія і | Підстава |
| з/п | ім’я, по | серія |народження | номер | (номер |
| | батькові | оригіналу | | паспорта | наказу) |
| |випускника | документа | | | |
| | |про освіту | | | |
|——+———–+———–+———–+———-+———-|
| 1 | | | | | |
|——+———–+———–+———–+———-+———-|
| … | | | | | |
Додаток Електронне замовлення у файлах ______________________
(назви файлів)
копія платіжного доручення;
архівна довідка(2).
Керівник __________________ ____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___”________________ 200__ р.
Відповідальний ____________________ _____________________
(прізвище, ініціали) (телефон)
—————

(1) Указати необхідне.

(2) У разі ліквідації навчального закладу.

{ Додаток 22 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 23
до пункту 3.3 Порядку

АНКЕТА
випускника загальноосвітнього навчального
закладу(1)
__________________________________________________________________
(повна назва навчального закладу)
——————————————————————
| ДАНІ ДОКУМЕНТА (заповнюються українською мовою) |
| |
|1. Тип документа(2): — |
| | | – паспорт; |
| — |
| — |
| | | – свідоцтво про народження |
| — |
|2. Серія ________________ 5. Прізвище _________________________ |
|3. Номер ________________ 6. Ім’я _____________________________ |
|4. Стать(2): — 7. По батькові ______________________ |
| | | – чол., |
| — |
| — |
| | | – жін. |
| — |
|8. Дата народження: число _________ місяць ________ рік _______ |
|9. Ідентифікаційний код _______________________________________ |
——————————————————————
——————————————————————
| ДАНІ ПРО ОСВІТУ |
| |
|10. Освітній рівень(2): — |
| | | – свідоцтво про базову |
| — середню освіту; |
| — |
| | | – атестат про повну |
| — середню освіту |
|11. Фінансування навчання(2): — |
| | | – за рахунок бюджету; |
| — |
| — |
| | | – за контрактом |
| — |
——————————————————————
Підпис випускника ___________________________
—————

(1) Анкета заповнюється розбірливо, друкованими літерами.

(2) Потрібний квадрат перекресліть.

{ Додаток 23 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 24
до пункту 3.3 Порядку

АНКЕТА
випускника професійно-технічного
навчального закладу(1)
__________________________________________________________________
(повна назва навчального закладу)
——————————————————————
| ДАНІ ДОКУМЕНТА (заповнюються українською мовою) |
| |
|1. Тип документа(2): — |
| | | – паспорт; |
| — |
| — |
| | | – свідоцтво про народження |
| — |
|2. Серія ________________ 5. Прізвище _________________________ |
|3. Номер ________________ 6. Ім’я _____________________________ |
|4. Стать(2): — 7. По батькові ______________________ |
| | | – чол., |
| — |
| — |
| | | – жін. |
| — |
|8. Дата народження: число _________ місяць ________ рік _______ |
|9. Ідентифікаційний код _______________________________________ |
——————————————————————
——————————————————————
| ДАНІ ПРО ОСВІТУ |
| |
|10. Повна середня освіта, отримана в ПТУ(2): — — |
| | | – так; | | – ні|
| — — |
|11. Професія: _________________________________________________ |
|12. Фінансування навчання(2): — |
| | | – за рахунок бюджету; |
| — |
| — |
| | | – за контрактом |
| — |
——————————————————————
Підпис випускника ___________________________
—————

(1) Анкета заповнюється розбірливо, друкованими літерами.

(2) Потрібний квадрат перекресліть.

{ Додаток 24 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 25
до пункту 3.3 Порядку

АНКЕТА
випускника для отримання свідоцтва
про присвоєння (підвищення) робітничої
кваліфікації(1)
__________________________________________________________________
(повна назва навчального закладу)
——————————————————————
| ДАНІ ДОКУМЕНТА (заповнюються українською мовою) |
| |
|1. Тип документа(2): — |
| | | – паспорт; |
| — |
| — |
| | | – свідоцтво про народження |
| — |
|2. Серія ________________ 5. Прізвище _________________________ |
|3. Номер ________________ 6. Ім’я _____________________________ |
|4. Стать(2): — 7. По батькові ______________________ |
| | | – чол., |
| — |
| — |
| | | – жін. |
| — |
|8. Дата народження: число _________ місяць ________ рік _______ |
|9. Ідентифікаційний код _______________________________________ |
——————————————————————
——————————————————————
| ДАНІ ПРО ОСВІТУ |
| |
|10. Професія(2): |
| — |
| | | – здобута професія __________________________________; |
| — |
| — |
| | | – підвищення кваліфікації за професією:________________ |
| — |
|11. Фінансування навчання(2): — |
| | | – за рахунок бюджету; |
| — |
| — |
| | | – за контрактом |
| — |
——————————————————————
Підпис випускника ___________________________
—————

(1) Анкета заповнюється розбірливо, друкованими літерами.

(2) Потрібний квадрат перекресліть.

{ Додаток 25 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 26
до пункту 3.3 Порядку

АНКЕТА
випускника вищого навчального закладу(1)
__________________________________________________________________
(повна назва навчального закладу)
__________________________________________________________________
(факультет)
——————————————————————
| ДАНІ ДОКУМЕНТА (заповнюються українською мовою) |
| |
|1. Тип документа(2): — |
| | | – паспорт; |
| — |
| — |
| | | – свідоцтво про народження |
| — |
|2. Серія ________________ 5. Прізвище _________________________ |
|3. Номер ________________ 6. Ім’я _____________________________ |
|4. Стать(2): — 7. По батькові ______________________ |
| | | – чол., |
| — |
| — |
| | | – жін. |
| — |
|8. Дата народження: число _________ місяць ________ рік _______ |
|9. Ідентифікаційний код _______________________________________ |
——————————————————————
——————————————————————
| ДАНІ ПРО ОСВІТУ |
| |
|10. Освітньо-кваліфікаційний рівень, який здобувається(2): |
| — — |
| | | – молодший спеціаліст; | | – спеціаліст; |
| — — |
| — — |
| | | – бакалавр; | | – магістр |
| — — |
|11. Напрям або спеціальність __________________________________ |
| ___________________________________________________________ |
|12. Кваліфікація ______________________________________________ |
|13. Фінансування навчання(2): — |
| | | – за рахунок бюджету; |
| — |
| — |
| | | – за контрактом |
| — |
——————————————————————
Підпис випускника ___________________________
—————

(1) Анкета заповнюється розбірливо, друкованими літерами.

(2) Потрібний квадрат перекресліть.

{ Додаток 26 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 27
до пункту 4.4 Порядку
Реєстраційний штамп Уповноважений орган
(якщо немає бланка) Міністерства освіти і науки
Posted in Legislation, Orders MES

Headlines