ПІДТВЕРДЖЕННЯ
замовлення на виготовлення свідоцтв
про підвищення робітничої кваліфікації(1)

     Повна назва професійно-технічного навчального закладу (підприємства, організації) для друку на документах про освіту(2)
__________________________________________________________________
Керівництво закладу просить виготовити ______________________
(кількість)
свідоцтв про підвищення робітничої кваліфікації для випускників
__________________ року згідно з поданим нижче списком (з них
(рік закінчення)
_____________ за держзамовленням та _____________ за контрактом).
(кількість) (кількість)
Підвищення кваліфікації за професією(3) _____________________
Дата вручення свідоцтв ______________________________________
——————————————————————
| N | Прізвище, ім’я, | Дата | Паспортні дані |
| з/п | по батькові випускника | народж. |—————–|
| | | | серія | номер |
|———+————————-+———-+——–+——–|
| 1 | | | | |
|———+————————-+———-+——–+——–|
| 2 | | | | |
|———+————————-+———-+——–+——–|
| 3 | | | | |
|———+————————-+———-+——–+——–|
| … | | | | |
Додаток Електронне замовлення у файлах ______________________
(назви файлів)
Керівник ________________ _________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___”________________ 200__ р.
Відповідальний ______________________ ______________________
(прізвище, ініціали) (телефон)
—————

(1) Кожна сторінка замовлення завіряється особистим підписом керівника навчального закладу і печаткою.

(2) За статутними документами в знахідному відмінку.

(3) Згідно з ліцензією, без зазначення рівня чи розряду.

{ Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 8
до пунктів 2.4, 3.7 Порядку
Реєстраційний штамп Інформаційно-технічний
навчального закладу адміністратор ІВС “ОСВІТА”
(якщо немає бланка)
ПІДТВЕРДЖЕННЯ
замовлення на виготовлення свідоцтв
про присвоєння робітничої кваліфікації(1) Повна назва навчального закладу (підприємства, організації)
для друку на документах про освіту(2) ____________________________
Керівництво закладу просить виготовити ______________________
(кількість)
свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації для випускників
__________________ року згідно з поданим нижче списком (з них
(рік закінчення)
_____________ за держзамовленням та _____________ за контрактом).
(кількість) (кількість)
Здобута професія(3) _________________________________________
Дата вручення свідоцтв ______________________________________
——————————————————————
| N | Прізвище, ім’я, | Дата | Паспортні дані |
| з/п | по батькові випускника | народж. |—————–|
| | | | серія | номер |
|———+————————-+———-+——–+——–|
| 1 | | | | |
|———+————————-+———-+——–+——–|
| 2 | | | | |
|———+————————-+———-+——–+——–|
| 3 | | | | |
|———+————————-+———-+——–+——–|
| … | | | | |
Додаток Електронне замовлення у файлах ______________________
(назви файлів)
Керівник ________________ ______________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___”________________ 200__ р.
Відповідальний ______________________ ____________________
(прізвище, ініціали) (телефон)
—————

(1) Кожна сторінка замовлення завіряється особистим підписом керівника навчального закладу і печаткою.

(2) За статутними документами в знахідному відмінку.

(3) Згідно з ліцензією, без зазначення рівня чи розряду.

{ Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 9
до пунктів 2.4, 3.7 Порядку
Реєстраційний штамп Інформаційно-технічний
навчального закладу адміністратор ІВС “ОСВІТА”
(якщо немає бланка)
ПІДТВЕРДЖЕННЯ
замовлення на виготовлення дипломів
кваліфікованого робітника(1) Повна назва навчального закладу для друку на документах про
освіту(2) ________________________________________________________
Керівництво закладу просить виготовити ______________________
(кількість)
дипломів кваліфікованого робітника для випускників _______________
(рік закінчення)
року згідно з поданим нижче списком (з них _______________________
(кількість)
за держзамовленням та _____________ за контрактом).
(кількість)
Здобута професія(3) _________________________________________
Дата вручення дипломів ______________________________________
——————————————————————
| N | Прізвище, ім’я, | Дата | Паспортні |Примітка(4)|
| з/п |по батькові випускника|народж.| дані | |
| | | |————-| |
| | | |серія |номер | |
|——-+———————-+——-+——+——+———–|
| 1 | | | | | |
|——-+———————-+——-+——+——+———–|
| 2 | | | | | |
|——-+———————-+——-+——+——+———–|
| 3 | | | | | |
|——-+———————-+——-+——+——+———–|
| … | | | | | |
Додаток Електронне замовлення у файлах ______________________
(назви файлів)
Керівник __________________ __________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___”________________ 200__ р.
Відповідальний ______________________ ___________________
(прізвище, ініціали) (телефон)
—————

(1) Кожна сторінка замовлення завіряється особистим підписом керівника навчального закладу і печаткою.

(2) За статутними документами в знахідному відмінку.

(3) Згідно з ліцензією.

(4) Робиться помітка “ЗВ”, якщо випускник претендує на диплом з відзнакою.

{ Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 10
до пунктів 2.4, 3.8, 3.10.5
Порядку
Реєстраційний штамп Інформаційно-технічний
навчального закладу адміністратор ІВС “ОСВІТА”
(якщо немає бланка)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
замовлення на виготовлення дипломів
молодшого спеціаліста(1)
Повна назва навчального закладу для друку на документах про
освіту(2) ________________________________________________________
Керівництво закладу просить виготовити ______________________
(кількість)
дипломів молодшого спеціаліста для випускників ___________________
(рік закінчення)
року згідно з поданим нижче списком (з них _______________________
(кількість)
за держзамовленням та _____________ за контрактом).
(кількість)
Форма навчання ______________________________________________
Назва спеціальності(3) ______________________________________
Кваліфікація(4) _____________________________________________
Дата вручення дипломів ______________________________________
——————————————————————
| N | Прізвище, ім’я, | Дата | Паспортні |Примітка(5)|
| з/п |по батькові випускника|народж.| дані | |
| | | |————-| |
| | | |серія |номер | |
|——-+———————-+——-+——+——+———–|
| 1 | | | | | |
|——-+———————-+——-+——+——+———–|
| 2 | | | | | |
|——-+———————-+——-+——+——+———–|
| 3 | | | | | |
|——-+———————-+——-+——+——+———–|
| … | | | | | |
Додаток Електронне замовлення у файлах ______________________
(назви файлів)
копія платіжного доручення.
Керівник ________________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___”________________ 200__ р.
Відповідальний ____________________ ______________________
(прізвище, ініціали) (телефон)
—————

(1) Кожна сторінка замовлення завіряється особистим підписом керівника навчального закладу і печаткою.

(2) За статутними документами в знахідному відмінку.

(3) Згідно з ліцензією.

(4) У відповідності до навчального плану.

(5) Робиться помітка “ЗВ”, якщо випускник претендує на диплом з відзнакою.

{ Додаток 10 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 11
до пунктів 2.4, 3.8, 3.10.5
Порядку
Реєстраційний штамп Інформаційно-технічний
навчального закладу адміністратор ІВС “ОСВІТА”
(якщо немає бланка)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
замовлення на виготовлення дипломів бакалавра(1)

     Повна назва навчального
закладу для друку на документах про освіту(2) _______________
__________________________________________________________________
Факультет: __________________________________________________
Керівництво закладу просить виготовити ______________________
(кількість)
дипломів бакалавра для випускників ___________________ року згідно
(рік закінчення)
з поданим нижче списком (з них ___________ за держзамовленням та
(кількість)
_____________ за контрактом).
(кількість)
Форма навчання ______________________________________________
Назва напряму підготовки(3) _________________________________
Кваліфікація бакалавра(4) ___________________________________
Дата вручення дипломів ______________________________________
——————————————————————
| N | Прізвище, ім’я, | Дата | Паспортні |Примітка(5)|
| з/п |по батькові випускника|народж.| дані | |
| | | |————-| |
| | | |серія |номер | |
|——-+———————-+——-+——+——+———–|
| 1 | | | | | |
|——-+———————-+——-+——+——+———–|
| 2 | | | | | |
|——-+———————-+——-+——+——+———–|
| 3 | | | | | |
|——-+———————-+——-+——+——+———–|
| … | | | | | |
Додаток Електронне замовлення у файлах _____________________
(назви файлів)
копія платіжного доручення.
Керівник _______________ ______________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___”________________ 200__ р.
Відповідальний ____________________ ____________________
(прізвище, ініціали) (телефон)
—————

(1) Кожна сторінка замовлення завіряється особистим підписом керівника навчального закладу і печаткою.

(2) За статутними документами в знахідному відмінку.

(3) Згідно з ліцензією.

(4) У відповідності до навчального плану; слово “бакалавра” у кваліфікації обов’язкове.

(5) Робиться помітка “ЗВ”, якщо випускник претендує на диплом з відзнакою.

{ Додаток 11 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 12
до пунктів 2.4, 3.8, 3.10.5
Порядку
Реєстраційний штамп Інформаційно-технічний
навчального закладу адміністратор ІВС “ОСВІТА”
(якщо немає бланка)
Posted in Legislation, Orders MES

Headlines