XII. Технічний опис додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT), що виготовляється на основі фотокомп’ютерних технологій

1. Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) (далі – додаток) виготовляється з двох аркушів паперу формату 297 х 420 мм (±1 мм), з’єднаних між собою посередині двома скобами та складених навпіл по лінії з’єднання, є буклетом з 8 сторінок формату 210 х 297 мм (± 1 мм). Щільність паперу не менше 150 г/м2. Сторінки додатка мають жовто-синю гаму кольорів.

2. Кожна сторінка додатка друкується чотирма тріадними та однією прозорою фарбами; по кутах обрамлена гільйошними розетками синього кольору; у центрі розміщено зображення малого Державного Герба України, виконане прозорою фарбою. На першій сторінці зверху по центру зроблено напис «ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА (DIPLOMA SUPPLEMENT)», під ним – англійською мовою «DIPLOMA SUPPLEMENT», нижче – напис «Диплом», далі – серія, що складається з двох літер, та номер диплома про вищу освіту, що складається з восьми цифр, ще нижче у дужках зазначено «без диплома не дійсний». Зазначені написи зроблено літерами синього кольору. Нижче відтворено емблему/логотип та назву навчального закладу. Далі у додатку надруковано текстову інформацію відповідно до зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку. Назви розділів зазначено синім кольором, а інший текст – чорним.

3. На кожній сторінці, починаючи з другої, знизу по центру відтворено номер сторінки, серію, номер та рік виготовлення додатка.

4. Елементи захисту сторінок додатка:

гільйошна антисканерна сітка перемінної геометрії, створена спеціальними системами, товщина ліній не більше 160 мкм;

мікротекст висотою літер не більше 500 мкм.

Заступник Міністра –
керівник апарату

О.С. Дніпров


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
04.02.2014 № 97

ТЕХНІЧНІ ОПИСИ
документів про освіту та вчені звання, що виготовляються поліграфічним способом

I. Технічний опис додатка до свідоцтва про базову загальну середню освіту, що виготовляється поліграфічним способом

1. Бланк «Додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту» (далі – бланк) виготовляється на аркуші паперу формату 148 х 210 мм (±0,5 мм) з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією з обох боків.

2. Бланк складається з чотирьох сторінок. На лицьовому боці – перша та четверта сторінки, на зворотному – друга та третя сторінки. На першій сторінці розташоване зображення малого Державного Герба України, нижче напис «ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА про базову загальну середню освіту». На другій сторінці зверху розміщено текст «ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА про базову загальну середню освіту _______ № _____», під ним у дужках «(без свідоцтва не дійсний)». Далі надруковано текстову інформацію відповідно до зразка, затвердженого у встановленому законодавством порядку. Вся текстова інформація нанесена на бланк чорною фарбою способом офсетного друку.

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

маса 1 м-2 – 90 г;

товщина – 110 ± 6 мкм;

склад – 100 % деревинна целюлоза;

власна флуоресценція – не більше 3 %;

білість – не менше 80 %;

наявність захисних волокон (видимих певного кольору при денному світлі, які світяться при дії ультрафіолетових променів);

наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);

наявність двотонового водяного знака.

Двотоновий водяний знак відповідно до затвердженого зразка є аксонометричною проекцією прямокутного паралелепіпеда, у якому проекції зовнішніх площин, що його утворюють, мають різні ступені прозорості паперу.

4. Лицьовий бік бланка надруковано 5 фарбами офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

рамка темно-зеленого кольору шириною 11 мм на першій сторінці бланка;

дві псевдорельєфні сітки темно-зеленого та зелено-рожевого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм, остання із сіток друкується із застосуванням ірисного друку на першій сторінці бланка;

гільйошна розетка в двох сітках темно-зеленого та зелено-рожевого кольорів на першій сторінці бланка;

зображення малого Державного Герба України в сітці темно-зеленого кольору на першій сторінці бланка;

рамка темно-зеленого кольору шириною 6 мм на четвертій сторінці бланка;

дві псевдорельєфні сітки темно-зеленого та зеленого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм на четвертій сторінці;

невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;

позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм, який в рамках на першій та четвертій сторінках, в тексті четвертої сторінки;

текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слова «УКРАЇНА», яке повторюється, надруковані фарбою чорного кольору, яка реагує на дію певних хімічних реактивів та стає невидимою під впливом інфрачервоного проміння. Лінії мікротексту в рамках, створені написом слова «УКРАЇНА», яке повторюється, надруковані фарбою темно-зеленого кольору;

на першій сторінці знизу розміщені серія, що складається з двох літер і виконана способом офсетного друку фарбою червоного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях, та шестизначна нумерація, що виконана способом високого друку фарбою червоного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях.

5. Зворотний бік надруковано 4 фарбами офсетного друку:

дві псевдорельєфні сітки темно-зеленого та зелено-рожевого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм, остання із сіток друкується із застосуванням ірисного друку;

невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;

позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм в тексті другої та третьої сторінок;

текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слова «УКРАЇНА», яке повторюється, надруковані фарбою чорного кольору, яка реагує на дію певних хімічних реактивів та стає невидимою під впливом інфрачервоного проміння.

II. Технічний опис свідоцтва про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи (для дітей, що мають вади у фізичному чи розумовому розвитку), що виготовляється поліграфічним способом

1. Бланк «Свідоцтво про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи (для дітей, що мають вади у фізичному чи розумовому розвитку)» (далі – бланк) виготовляється на аркуші паперу формату 140 х 200 мм (± 0,5 мм) з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією з лицьового та зворотного боків.

2. Бланк складається з чотирьох сторінок. На лицьовому боці – перша та четверта сторінки, на зворотному – друга та третя сторінки. На першій сторінці розташоване зображення малого Державного Герба України, під ним напис «УКРАЇНА» та нижче напис «СВІДОЦТВО про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи». На другій сторінці зверху розміщено текст «Свідоцтво про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи». Далі надруковано текстову інформацію відповідно до зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку. Вся текстова інформація нанесена на бланк способом офсетного друку.

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

маса 1 м-2 – 235 г;

папір без оптичного відбілювача;

наявність захисних волокон (видимих певного кольору при денному світлі, які не світяться при дії ультрафіолетових променів, та невидимих при денному світлі, які світяться при дії ультрафіолетових променів).

4. Лицьовий бік бланка надруковано 2 фарбами офсетного друку:

сітка світло-зеленого кольору товщиною ліній не більше 50 мкм;

зверху бланка зображення малого Державного Герба України в сітці світло-зеленого кольору та нижче напис «СВІДОЦТВО про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи» фарбою темно-зеленого кольору на першій сторінці бланка.

5. Зворотний бік бланка надруковано 4 фарбами офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

сітка світло-зеленого кольору товщиною ліній не більше 50 мкм;

графічне зображення малого Державного Герба України та напис «УКРАЇНА», що повторюється, навкруги щита фарбою світло-коричневого кольору на другій та третій сторінках;

антисканерне графічне зображення у вигляді паркету світло-зеленою фарбою на другій та третій сторінках;

невидиме зображення фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях;

позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм в тексті;

текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слова «СВІДОЦТВО», яке повторюється, надруковані фарбою чорного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях, на другій сторінці бланка;

на другій сторінці бланка у верхній частині розміщені серія, що складається з двох літер та виконана способом офсетного друку фарбою чорного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях, та шестизначна нумерація, що виконана способом високого друку фарбою чорного кольору, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях.

III. Технічний опис додатка до атестата про повну загальну середню освіту, що виготовляється поліграфічним способом

1. Бланк «Додаток до атестата про повну загальну середню освіту» (далі – бланк) виготовляється на аркуші паперу формату 148 х 210 мм (± 0,5 мм) з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією з обох боків.

2. Бланк складається з чотирьох сторінок. На лицьовому боці – перша та четверта сторінки, на зворотному – друга та третя сторінки. На першій сторінці розташоване зображення малого Державного Герба України, нижче напис «ДОДАТОК ДО АТЕСТАТА про повну загальну середню освіту». На другій сторінці зверху розміщено текст «ДОДАТОК ДО АТЕСТАТА про повну загальну середню освіту_____№_____», під ним у дужках «(без атестата не дійсний)». Далі надруковано текстову інформацію відповідно до зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку. Вся текстова інформація нанесена на бланк чорною фарбою способом офсетного друку.

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

маса 1 м-2 – 90 г;

товщина – 110 ± 6 мкм;

склад – 100 % деревинна целюлоза;

власна флуоресценція – не більше 3 %;

білість – не менше 80 %;

наявність захисних волокон (видимих певного кольору при денному світлі, які світяться при дії ультрафіолетових променів);

наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);

наявність двотонового водяного знака.

Двотоновий водяний знак відповідно до затвердженого зразка є аксонометричною проекцією прямокутного паралелепіпеда, у якому проекції зовнішніх площин, що його утворюють, мають різні ступені прозорості паперу.

4. Лицьовий бік бланка надруковано 4 фарбами офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

рамка блакитного кольору шириною 8 мм на першій сторінці бланка;

дві псевдорельєфні сітки блакитного та оранжево-блакитного кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм, остання із сіток друкується із застосуванням ірисного друку на першій сторінці бланка;

зображення малого Державного Герба України та гільйошна розетка в сітці блакитного кольору на першій сторінці бланка;

рамка блакитного кольору шириною 5 мм на четвертій сторінці бланка;

дві псевдорельєфні сітки блакитного та оранжевого кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм на другій сторінці;

невидиме зображення фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях;

позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм, який в рамках на першій та четвертій сторінках, в тексті четвертої сторінки;

текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слова «УКРАЇНА», яке повторюється, надруковані фарбою чорного кольору, яка реагує на дію певних хімічних реактивів. Лінії мікротексту в рамках, створені написом слова «УКРАЇНА», яке повторюється, надруковані фарбою блакитного кольору;

на першій сторінці внизу розміщені серія, що складається з двох літер та виконана способом офсетного друку фарбою чорного кольору, яка реагує на дію певних хімічних реактивів, та шестизначна нумерація, що виконана способом високого друку фарбою чорного кольору, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях і стає невидимою при дії інфрачервоних променів.

5. Зворотний бік надруковано 4 фарбами офсетного друку:

дві псевдорельєфні сітки зеленого та сіро-червоного кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм, остання із сіток друкується із застосуванням ірисного друку;

невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;

позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм в тексті;

текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слова «УКРАЇНА», яке повторюється, надруковані фарбою чорного кольору, яка реагує на дію певних хімічних реактивів.

IV. Технічний опис похвального листа «За високі досягнення у навчанні», що виготовляється поліграфічним способом

1. Бланк «Похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» (далі – бланк) виготовляється на крейдованому глянцевому папері форматом 230 х 308 мм (± 0,5 мм) з використанням декоративних зображень, з текстовою інформацією з лицьового боку.

Текстову інформацію надруковано відповідно до зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку. Вся текстова інформація нанесена способом офсетного друку.

2. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

маса 1 м-2 – 200 г;

товщина – 150 ± 4 мкм;

білість – 92 – 96 %.

3. Лицьовий бік бланка надруковано 4 фарбами офсетного друку та вододисперсійним лаком:

дві декоративні рамки блакитно-жовтого та коричнево-жовтого кольорів;

текстова інформація виконана фарбою чорного кольору;

у верхній частині розташоване зображення малого Державного Герба України в обрамленні декоративного віночка із флористичних елементів, під яким розміщена горизонтальна жовто-синя стрічка;

у нижній частині розміщено колаж на освітню тематику.

V. Технічний опис похвальної грамоти «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», що виготовляється поліграфічним способом

1. Бланк «Похвальна грамота «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» (далі – бланк) виготовляється на офсетному папері форматом 215 х 310 мм (± 0,5 мм) з використанням графічних зображень, з текстовою інформацією.

Текстову інформацію надруковано відповідно до зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку. Вся текстова інформація нанесена способом офсетного друку.

2. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

маса 1 м-2 – 170 г;

Posted in Legislation, Orders MES

Headlines