МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

04.02.2014  № 97
 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2014 р.
за № 283/25060 

Про затвердження технічних описів документів про освіту та вчені звання


На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Технічні описи документів про освіту, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій;

Технічні описи документів про освіту та вчені звання, що виготовляються поліграфічним способом.

2. Взяти до відома, що:

залишок бланків документів про освіту, виготовлених до набрання чинності цим наказом, використовується до повного їх використання;

документи про освіту, видані на таких бланках, є дійсними і не підлягають обміну.

3. Державному підприємству «Інфоресурс» (Підліснюк В.Б.) організувати забезпечення навчальних закладів бланками документів про освіту державного зразка на підставі попередніх замовлень та здійснювати їх облік у встановленому законодавством порядку.

4. Юридичному департаменту (Кравченко О.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Дніпрова О.С.

Міністр

Д.В. Табачник


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
04.02.2014 № 97

ТЕХНІЧНІ ОПИСИ
документів про освіту, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій

І. Технічний опис свідоцтва про базову загальну середню освіту, що виготовляється на основі фотокомп’ютерних технологій

1. Картка «Свідоцтво про базову загальну середню освіту» (далі – картка) має форму прямокутника з округленими кутами розміром 148 х 105 мм (±0,5 мм) товщиною 350-850 мкм. Картка виготовляється із синтетичного або целюлозно-паперового матеріалу та може покриватися синтетичною захисною плівкою. Картка з обох боків має жовто-зелено-блакитну гаму кольорів.

2. Загальний вигляд лицьового боку (титульної сторінки) картки:

по периметру зроблено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору;

у верхній частині картки розміщене зображення малого Державного Герба України, під ним посередині розташовано напис «УКРАЇНА» літерами зеленого кольору; нижче – напис «СВІДОЦТВО» літерами зеленого кольору, під ним – «про базову загальну середню освіту» літерами зеленого кольору;

під нижньою лінією рамки в правій частині картки зеленою фарбою надруковано вихідні реквізити: «Зам. № (рік виконання замовлення)».

3. Загальний вигляд зворотного боку (текстуальної сторінки) картки:

у верхній та нижній частинах картки розміщено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору; у верхній частині картки посередині розташовано напис «СВІДОЦТВО» літерами зеленого кольору, під ним посередині відтворено чорною фарбою текстову інформацію відповідно до зразка, затвердженого у встановленому законодавством порядку;

у лівому нижньому куті зроблено художнє візерункове обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору, посередині якої розміщена прямокутна рамка розміром 28×5 мм для друку серії, що складається з двох літер, і номера свідоцтва, що складається з восьми цифр; серія та номер відтворені чорною фарбою.

4. Елементи захисту лицьового та зворотного боків картки:

гільйошна антисканерна сітка перемінної геометрії, створена спеціальними системами, товщина ліній – не більше 150 мкм;

мікротекст висотою літер не більше 600 мкм.

ІІ. Технічний опис свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою, що виготовляється на основі фотокомп’ютерних технологій

1. Картка «Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою» (далі – картка) має форму прямокутника з округленими кутами розміром 148 х 105 мм (±0,5 мм) товщиною 350-850 мкм. Картка виготовляється із синтетичного або целюлозно-паперового матеріалу та може покриватися синтетичною захисною плівкою. Картка з обох боків має зелено-блакитно-червону гаму кольорів.

2. Загальний вигляд лицьового боку (титульної сторінки) картки:

по периметру зроблено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору;

у верхній частині картки розміщене зображення малого Державного Герба України, під ним посередині розташовано напис «УКРАЇНА» зеленого кольору; нижче – напис «СВІДОЦТВО» літерами червоного кольору, під ним – «про базову загальну середню освіту» літерами червоного кольору;

під нижньою лінією рамки в правій частині картки зеленою фарбою надруковано вихідні реквізити: «Зам. № (рік виконання замовлення)».

3. Загальний вигляд зворотного боку (текстуальної сторінки) картки:

у верхній та нижній частинах картки розміщено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору; у верхній частині картки посередині розташовано напис «СВІДОЦТВО» літерами червоного кольору, під ним – «з відзнакою» літерами червоного кольору;

під написом «з відзнакою» посередині відтворено чорною фарбою текстову інформацію відповідно до зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку;

у лівому нижньому куті зроблено художнє візерункове обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору, посередині якої розміщена прямокутна рамка розміром 28×5 мм для друку серії, що складається з двох літер, і номера свідоцтва, що складається з восьми цифр; серія та номер відтворені чорною фарбою.

4. Елементи захисту лицьового та зворотного боків картки:

гільйошна антисканерна сітка перемінної геометрії, створена спеціальними системами, товщина ліній – не більше 150 мкм;

мікротекст висотою літер не більше 600 мкм.

ІІІ. Технічний опис атестата про повну загальну середню освіту, що виготовляється на основі фотокомп’ютерних технологій

1. Картка «Атестат про повну загальну середню освіту» (далі – картка) має форму прямокутника з округленими кутами розміром 148 х 105 мм (±0,5 мм) товщиною 350-850 мкм. Картка виготовляється із синтетичного або целюлозно-паперового матеріалу та може покриватися синтетичною захисною плівкою. Картка з обох боків має жовто-синьо-сіру гаму кольорів.

2. Загальний вигляд лицьового боку (титульної сторінки) картки:

по периметру зроблено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки синього кольору;

у верхній частині картки розміщене зображення малого Державного Герба України, під ним посередині розташовано напис «УКРАЇНА» літерами синього кольору; нижче – напис «АТЕСТАТ» літерами синього кольору, під ним – «про повну загальну середню освіту» літерами синього кольору;

під нижньою лінією рамки в правій частині картки синьою фарбою надруковано вихідні реквізити: «Зам. № (рік виконання замовлення)».

3. Загальний вигляд зворотного боку (текстуальної сторінки) картки:

у верхній та нижній частинах картки розміщено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки синього кольору; у верхній частині картки справа розташовано напис «АТЕСТАТ» літерами синього кольору, під ним відтворено чорною фарбою текстову інформацію відповідно до зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку; зліва від тексту синьою фарбою зроблено художнє візерункове обрамлення у вигляді віньєтки із зображенням малого Державного Герба України синього кольору;

у лівому нижньому куті  зроблено художнє візерункове обрамлення у вигляді віньєтки синього кольору, посередині якої розміщена прямокутна рамка розміром 28×5 мм для друку серії, що складається з двох літер, і номера атестата, що складається з восьми цифр; серія та номер відтворені чорною фарбою.

4. Елементи захисту лицьового та зворотного боків картки:

гільйошна антисканерна сітка перемінної геометрії, створена спеціальними системами, товщина ліній – не більше 150 мкм;

мікротекст висотою літер не більше 600 мкм.

IV. Технічний опис атестата з відзнакою про повну загальну середню освіту (для випускників, нагороджених срібною медаллю «За досягнення у навчанні»), що виготовляється на основі фотокомп’ютерних технологій

1. Картка «Атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту» (для випускників, нагороджених срібною медаллю «За досягнення у навчанні») (далі – картка) має форму прямокутника з округленими кутами розміром 148 х 105 мм (±0,5 мм) товщиною 350-850 мкм. Картка виготовляється із синтетичного або целюлозно-паперового матеріалу та може покриватися синтетичною захисною плівкою. Картка з обох боків має жовто-синьо-сіру гаму кольорів.

2. Загальний вигляд лицьового боку (титульної сторінки) картки:

по периметру зроблено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки синього кольору;

у верхній частині картки розміщене зображення малого Державного Герба України, під ним посередині розташовано напис «УКРАЇНА» літерами синього кольору; нижче – напис «АТЕСТАТ» літерами сірого кольору, під ним – «з відзнакою» літерами сірого кольору, під написом «з відзнакою» – напис «про повну загальну середню освіту» літерами сірого кольору;

під нижньою лінією рамки в правій частині картки синьою фарбою надруковано вихідні реквізити: «Зам. № (рік виконання замовлення)».

3. Загальний вигляд зворотного боку (текстуальної сторінки) картки:

у верхній та нижній частинах картки розміщено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки синього кольору; у верхній частині картки справа розташовано напис «АТЕСТАТ» літерами синього кольору, під ним відтворено чорною фарбою текстову інформацію відповідно до зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку; зліва від тексту синьою фарбою зроблено художнє візерункове обрамлення у вигляді віньєтки із зображенням малого Державного Герба України сірого кольору;

у лівому нижньому куті зроблено художнє візерункове обрамлення у вигляді віньєтки синього кольору, посередині якої розміщена прямокутна рамка розміром 28×5 мм для друку серії, що складається з двох літер, і номера атестата, що складається з восьми цифр; серія та номер відтворені чорною фарбою.

4. Елементи захисту лицьового та зворотного боків картки:

гільйошна антисканерна сітка перемінної геометрії, створена спеціальними системами, товщина ліній – не більше 150 мкм;

мікротекст висотою літер не більше 600 мкм.

Posted in Legislation, Orders MES

Headlines