Увага! Важливо! В версії відключено модуль “Навантаження кафедри” та форми для роботи з контингентом для навантаження. Роботу модуля та форм буде відновлено в найближчих оновленнях

Нові можливості для організації навчального процесу

– Підтримка «збірних» академічних навчальних груп, зі студентами з різними навчальними планами та спеціальностями/спеціалізаціями.

– Підтримка зміщеного графіку навчального процесу (переведення на наступний курс посеред навчального року).

– Додано можливість створення єдиного РНП для кількох начальних програм різних спеціальностей/спеціалізацій/ОКР.

– Додано нову системну роль “Навчальний відділ” і відповідні можливості для організації роботи з освітніми програмами, навчальними планами та дисциплінами вільного вибору.

– Роботу з планами і освітніми програмами відтепер можна організувати на  кафедрах, відповідальних за підготовку фахівців.

Нові модулі системи:

– Освітньо-професійні програми

– Дисципліни вільного вибору студентів

– Навчальні плани

– Робочі навчальні плани

– Аналіз використання дисциплін

– Публікації

– Підрозділ

Нововведення для навчальних планів:

– Зв’язок з структурно-логічною схемою підготовки фахівця.

– Планування можливих траєкторій і обмежень на вибір дисциплін вільного вибору студентів.

– Можливість аналізу забезпеченості дисциплін годинами самостійної роботи студентів.

– Факультативи.

– Планування навчального процесу в окремі періоди семестру.

Новий модуль “Підрозділ”:

Модуль надає доступ до актуальної інформації по співробітниках підрозділу, а також дозволяє організувати ведення відомостей, необхідних для ліцензування освітньої діяльності та виконання ліцензійних умов, в частині кадрового забезпечення.

Оновлено і розвинуто більшість модулів системи.

Протягом літо-осінь 2016, заплановані наступні зміни в АС “Деканат”:

– Перехід на новий класифікатор галузей знань і спеціальностей, робота з навчальними планами і анкетами майбутніх докторів  філософії.

– Запис на дисципліни вільного вибору.

– Відновлення роботи і розвиток модулів Навантаження (вимкнуті в 2.4.9.2), з урахуванням “збірних” академічних груп та груп для вивчення дисциплін вільного вибору.

Опубліковано в Оновлення

Останні новини