Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації. Лицьовий бік.

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації. Лицьовий бік.

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації. Зворотній бік.

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації. Зворотній бік.

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації – документ про освіту державного зразка.
Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання в учбовому закладі першого атестаційного рівня і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.
Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно-технічному навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів, але за результатами кваліфікаційної атестації їй присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Нормативна база:
Постанова Кабінету Міністрів України № 1260 від 12.11.1997 «Про документи про освіту та вчені звання»
Постанова Кабінету Міністрів України № 979 від 9.08.2001 «Про затвердження зразків документів про проф.-тех. освіту»

Останні новини