Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою. Лицьовий бік.

Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою. Лицьовий бік.

Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою. Зворотній бік.

Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою. Зворотній бік.

Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою – документ про освіту державного зразка.
Особі, яка успішно опанувала курс професійно-технічного навчання у професійно-технічному навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів та відмінно пройшли кваліфікаційну атестацію присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається диплом кваліфікованого робітника з відзнакою.

Нормативна база:
Постанова Кабінету Міністрів України № 1260 від 12.11.1997 «Про документи про освіту та вчені звання»
Постанова Кабінету Міністрів України № 979 від 9.08.2001 «Про затвердження зразків документів про проф.-тех. освіту»

Останні новини