Архіви блогу

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Конкурсний бал розраховується з точністю до 0,001 2. В анкету абітурієнта додано операцію “Переглянути фотокопію додатку з ЄДЕБО”, змінено розрахунок балу атестату в 200-ній шкалі 3. В модуль “Результати вступних іспитів” додано групову операцію “Видалити випробування в абітурієнтів”

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. В довідник “План прийому” додано вкладку “Спрямованість навчання” 2. Змінено формування вкладки “Спрямованість навчання” на формі “Заява абітурієнта” 3. В анкету абітурієнта додано можливість транслітерації англійською елементів П.І.Б.,  перевірку коректності І.П.Н., кнопку “Участь в конкурсах”

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Змінено групову операцію призначення іспитів в модулі “Вступні випробування”. 2. Довідник “Галузі знань (напрями навчання)” перейменовано в “Галузі знань”. Наповнення довідника оновлено згідно з наказом МОН № 266 від 29 квітня 2015. 3. В довіднику “Спеціальності” видалено колонки: “Напрям навчання”, “Використовувати як спрямованість навчання”. 4. В довідник “План прийому” додано мінімальне та максимальне допустиме значення пріоритету заяви. Поле “Спеціальність” доступне для заповнення лише після заповнення вступної траєкторії . 5. При синхронізації з ЄДЕБО пропускаються анкети з встановленою відміткою “Не синхронізувати з ЄДЕБО”. 6. Додано можливість створення вступних випробувань для всього ВНЗ. 7. Змінено дерево фільтрів в модулі “Результати вступних іспитів”. 8. В модулі “Особові справи”, “Заяви”, “Конкурс”, “Рекомендовані

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Виправлено помилку збереження ідентифікатора навчання в ЄДЕБО при повторному імпорті даних з XML-файлу поверх старої заявки, яку було створено у версії 2.2.2.2. Увага! Наступна версія Education припиняє роботу з BDE. Тому, перенесення даних з DP2000 та імпорт пакетів з версій Education старіших за 2.1.0.0 буде неможливим. Для роботи з новою версією програми актуальний довідник з яким можливо було працювати із версією 2.2.3.2. Якщо у Вас була встановлена більш застаріла версія для роботи з новою версією програми, обов’язково отримайте оновлений довідник за допомогою функції «Отримати довідник реєстра» на сайті dodatok.osvita.net Для доступу на сайт встановіть сервіс по роботі з карткою, який доступний в розділі «Інші файли» файл «DriversforCardreaders». Для входу на сайт використовуйте синю картку,

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. У формат імпорту/експорту заявок і анкет з XML-файлу, додано новий тег <edbo_education_id> – ідентифікатор навчання студента. Це цифрове поле довжиною десять знаків. Якщо кількість знаків ідентифікатора меньше десяти, розряди ліворуч доповнюються нулями. Докладніше в Education.pdf параграф 4.1.13. 2. В анкетах на виготовлення студентський та учнівських квитків додано поле “Ідентифікатор навчання в ЄДЕБО”. Це поле обов’язкове і заповнюється з XML-файлів створених в ЄДЕБО, або редакторі анкети. Увага! Наступна версія Education припиняє роботу з BDE. Тому, перенесення даних з DP2000 та імпорт пакетів з версій Education старіших за 2.1.0.0 буде неможливим. Для роботи з новою версією програми актуальний довідник з яким можливо було працювати із версією 2.2.3.1. Якщо у Вас була

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. В довідник «Частини навчального плану» додано колонку «Назва для звітів». 2. Операцію «Імпорт студентів з ЄДЕБО» додано імпорт наказів навчальної картки з однаковою датою «Актуально з». 3. Оновлено довідник КОАТУУ. 4. Змінено третій вид підрахунку навантаження. Замість кількості тижнів використовується значення поля «Частина», якщо воно не порожнє, що заповнено для відповідної кафедри на формі «Закріплення контингенту для навантаження». 5. В операцію «Створення пакету для замовлення додатків до дипломів» внесено зміни: – вилучено перевірку на обов’язковість англ.по-батькові при наявності укр. по-батькові; – вилучено перевірку: Серія диплому має містити лише латинські символи. ВАЖЛИВО! Версія працюватиме лише з СУБД Oracle 11g

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Додано зміни на замовлення дублікатів згідно з наказом МОН №249 від 6 березня 2015 року. 2. Відтепер Education не працює з BDE. Відповідно, програмою не імпортуються пакети створені в Education версії старіше за 2.1.0.0. 3. Змінено звіти до замовлень на виготовлення додатків до дипломів “Індивідуальна інформація” та “Комулятивна інформація”. 4. Виправлено помилку при імпорті XML на студквитки через реквізити заявки. Увага! Наступна версія Education припиняє роботу з BDE. Тому, перенесення даних з DP2000 та імпорт пакетів з версій Education старіших за 2.1.0.0 буде неможливим. Для роботи з новою версією програми актуальний довідник з яким можливо було працювати із версією 2.2.2.2. Якщо у Вас була встановлена більш застаріла версія для роботи

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. На формі редагування заяви змінено формування списку спрямованостей навчання та формування випадного списку категорій при редагуванні статусу заяви. 2. Вилучено зайві гілки в дереві фільтрів модуля “Конкурс”. 3. Налаштування. На вкладку “Заяви” додано налаштування “Формувати” вкладу “Спрямованість навчання” лише за спеціальностями довідника “Спеціальності на факультеті”. 4. Додано заборону на зміну освітнього рівня документа про освіту, що вже синхронізований з ЄДЕБО. 5. Відновлено роботу модуля “Рекомендовані абітурієнти”. Навчальне відео: для зручності користувачів АСУ “ВНЗ” був створений навчальний ролик по роботі оператора у програмі АС “Приймальна комісія” версії 2.2.4.9 – “Реєстрація заяв”.Всі навчальні відео ролики знаходяться на офіційному сайті програми у розділі “Технічна підтримка” – вкладинка “Навчальні відео”. Переглянути

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Додано зміни на замовлення дублікатів згідно з наказом МОН №249 від 6 березня 2015 року. 2. Відтепер Education не працює з BDE. Відповідно, програмою не імпортуються пакети створені в Education версії старіше за 2.1.0.0. 3. Пояснення щодо імпорту XML-файлів, які створені в ЄДЕБО: – якщо файл імпортувати через меню “Дані-Пакети-Імпорт з TXT, XML файлу”, то буде створено нову заявку разом з анкетами. – якщо файл імпортувати з форми заявки (вікно з переліком анкет), то імпортуються лише номери та серії дипломів для тих анкет, які існують і в заявці, і в XML-файлі. Увага! Наступна версія Education припиняє роботу з BDE. Тому, перенесення даних з DP2000 та імпорт пакетів з версій Education старіших за

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Відновлено імпорт сертифікатів УЦОЯО. 2. В довідник “Вступні траєкторії” додано колонку “Діє квота на кількість заяв” і заповнено значеннями у відповідності до умов прийому. 3. Додано режим роботи з заблокованими заявами. 4. В налаштуваннях системи видалено налаштування “Не враховувати заяви на скорочену програму підготовки” та додано опцію «Заяви на спеціалізацію враховувати як заяви на напрям/спеціальність». 5. Додано довідники “Вступні траєкторії”, “Префікси особових справ”, “Аудиторії”, “Дисципліни олімпіад”, “Нагороди олімпіад та МАН”, “Причини складання іспитів”. Внесено зміни в довідник “План прийому” та інші довідники системи. 6. В особових справах відновлено режим роботи з заблокованими анкетами; відновлено перевірку квоти на кількість поданих заяв; прискорено пошук населеного пункту в довіднику КОАТУУ. 7.