Архіви блогу

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Здійснено перехід на використання СУБД Oracle 11 g. Опис порядку міграції БД запитуйте в технічній підтримці. 2. Додано нові модулі “Попередня реєстрація” та “Заяви”. Модуль “Абітурієнти” розвинено в модуль “Особові справи”. 3. Для всіх модулів системи, в дереві фільтрації, замість фільтрів “ОКР”, “Базовий освітній рівень”, “Курс”, “Термін підготовки”, “Друга вища освіта” додано фільтр “Вступна траєкторія”. 4. Програмні ролі на факультети замінено на записи з довідника “План прийому” (пропозиції). Користувач бачить заяви та їх дані, якщо він має програмні ролі на відповідні пропозиції. Додано нові системні ролі “Попередня реєстрація.Перегляд” та “Попередня реєстрація.Редагування”. 5. Додано довідники “Вступні траєкторії”, “Префікси особових справ”, “Аудиторії”, “Дисципліни олімпіад”, “Нагороди олімпіад та МАН”, “Причини складання іспитів”. Внесено зміни в довідник “План прийому” та інші довідники системи.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Доопрацьовані підтвердження на замовлення дипломів з урахуванням імпорту номерів, серій та реквізитів навчальних закладів з ЄДЕБО. 2. Допрацьовано імпорт XML-файлів з номерами дипломів для військових навчальних закладів. В існуючі заявки з анкетами через меню “Заявка”-“Завантажити анкети з XML” імпортуються номери дипломів, які видає ЄДЕБО. 3. Виправлено обмеження на введення номерів дипломів НЕ ЄДЕБО. 4. Для дипломів про вищу освіту, додано звіт для перевірки номерів та серій дипломів. Ця інформація друкується в звіті “Перевірка додаткової інформації”. Увага! Наступна версія Education припиняє роботу з BDE. Тому, перенесення даних з DP2000 та імпорт пакетів з версій Education старіших за 2.1.0.0 буде неможливим. Для роботи з новою версією програми актуальний довідник з яким можливо було працювати

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Для дипломів про вищу освіту, додано звіт для перевірки номерів та серій дипломів. Ця інформація друкується в звіті “Перевірка додаткової інформації”. 2. Згідно з наказом №525, від 12.05.2015, для дипломів бакалавра і магістра додано нові властивості. В анкетах на іноземця, або особи без громадянства (документ, що засвідчує особу: паспорт іноземця, Посвідка на постійне проживання в Україні відповідно), повинна міститись фотографія. Фотографія та інша додаткова інформація (дивись п. 3), розміщено на окремій закладці “Іноземець”, яка з’являється при потребі. 3. Для тих іноземців та осіб без громадянства, хто навчався в двох або більше вищих навчальних закладах (попередній документ про освіту: молодший спеціаліст, спеціаліст, бакалавр, магістр, зазначається рік вступу та повне

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Додано можливість імпорту заявок і анкет з XML-файлу нового формату, який створено в ЄДЕБО. З форматом та описом файлу можна ознайомитись на сторінці «Інші інструкції». 2. В анкету випускника, заявки на виготовлення додатку до диплома про вищу освіту, додано наступну інформацію: назва, серія та номер диплома і дата його видачі. 3. В звітах на додатки до дипломів про вищу освіту (індивідуальна та кумулятивна інформація) додано: – назва, серія та номер диплома (виводиться перед п. 1); – в п. 6.1 додано дату вступу в навчальний заклад та дату його закінчення. Для роботи з новою версією програми актуальний довідник з яким можливо було працювати із версією 2.2.0.3. Якщо у Вас була

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Покращено синхронізацію змін в даних студента з ЄДЕБО і роботу форм імпорту студентів та навчальних груп з ЄДЕБО. 3. Внесено зміни для синхронізації з мобільним додатком, а саме: – в меню “Налаштування” розділ “Експорт/Імпорт” додано нову вкладку “Мобільний додаток”; – додано довідник “Службові кабінети” для використання в описі підрозділів; – в довідник “Корпуси” додано кнопку “Оновити дані для мобільного додатку”; – в довідник “Підрозділи” додано телефон, службовий кабінет підрозділу та кнопку “Оновити дані для мобільного додатку”. 2. Виправлено помилку закріплення контингенту для навантаження майбутніх навчальних років. 3. Зменшено час підключення до системи для користувачів з обмеженими правами. 4. Виправлено помилки в роботі операції “Створення пакету для замовлення додатків

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: Змінює перерахування середнього балу в додатку до атестату по 200-бальній шкалі. Увага! Патч рекомендовано встановлювати тільки в разі потреби в даному функціоналі. Файл можна завантажити на сайті системи АС «Школа» у розділі «Технічна підтримка» – «Файли». Зазначимо, що для доступу до файлів оновлень програми Вам необхідно бути зареєстрованим співробітником школи.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. В анкетах на виготовлення студентських/учнівських квитків виправлено відображення значень в полі «Пільга». Для оновлення даних необхідно повторно імпортувати(оновити)довідник вузла через відповідний пункт меню. 2. Внесено правки в звіт «Комулятивна інформація». 3. Виправлено помилку при імпорті заявок з суміжного вузла, які мають однакові назви навчальних груп з заявками в базі. 4. Виправлено помилку перезачитки кількості анкет в підтвердженнях для змінених заявок. 5. Змінено порядок формування та перегляду архіву з заявками (функція «Скинути заявки в архів»/«Переглянути архів…»). Для роботи з новою версією програми актуальний довідник з яким можливо було працювати із версією 2.1.0.6. Якщо у Вас була встановлена більш застаріла версія для роботи з новою версією програми, обов’язково отримайте оновлений

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Починаючи з цієї версії, програма Education імпортує довідники навчальних закладів та кваліфікацій (для додатків до дипломів про вищу освіту), лише нового типу – на базі СУБД FireBird, з розширенням .DOV. Довідники в новому форматі можна замовити та скачати з сайту http://dodatok.osvita.net/. 2. Програма Education НЕ імпортуватиме пакети створені в програмі DP2000. Всі НЗ, які працювали в DP2000 мають перейти на легку версію програми Education. 3. В Light версії (режим програми, що працює без картки доступу) додано можливість створювати заявку на виготовлення дипломів для молодших спеціалістів. 4. При автоматичному переключанні клавіатури на українську мову, вмикається розширена – Ukrainian (Enhanced) кодова сторінка. Це дозволяє використовувати клавішу <ё> для друку апострофа.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Додана передача відомостей про орган видачі документу в ЄДЕБО для документів з типами «Академічна довідка», «Студентський квиток», «Учнівський квиток». 2. Виправлена помилка при відкритті форми імпорту контингенту студентів з ЄДЕБО. 3. Виправлена помилка при додаванні нового запису на формі «Індивідуальні щорічні відпустки» для користувача з обмеженими правами. 4. Додана можливість приховати не діючи контракти студентів в модулі «Контракти». 5. Виправлена помилка при зміні платника в розкладі платежів за контрактом. 6. Виправлена помилка при додаванні дипломних проектів в анкету студента.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Додана можливість імпорту студентів з ЄДЕБО з неповними/некоректними даними. Внесено зміни в алгоритмі імпорту студентів з ЄДЕБО. 2. Покращений механізм виводу повідомлень про помилки в майстрі імпорту студентів. 3. Додано звіт «Некоректні дані в особових справах студентів» для виявлення студентів, які були завантажені з ЄДЕБО з неповними/некоректними даними. 4. Виправлено помилки в інтерфейсі довідника «Навчальні групи». 5. Додана можливість роботи з наказами про зарахування 2013 року для яких не визначено поле «Навчальний рік» в ЄДЕБО. 6. До спеціалізацій в АС «Деканат» тепер можна прив’язати спеціальності ЄДЕБО. 7. Виправлені помилки в інтерфейсі модуля «Накази студентів», помилку не завантаження відомостей про навчальний рік наказів про зарахування при імпорті з ЄДЕБО,