КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

П О С Т А Н О В А
від 13 липня 2011 р. N 752
Київ 

Про створення Єдиної державної
електронної бази з питань освіти 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013 } 

     Відповідно до Указу Президента України від 30 вересня 2010 р. N 926 ( 926/2010 ) “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні” Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти, складовими частинами якої є первинні дані, що містяться у державній інформаційно-виробничій системі для інформаційного та документарного забезпечення фізичних і юридичних осіб даними з питань освіти, створеній відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. N 841 ( 841-2004-п ) “Про створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти” (Офіційний вісник України, 2004 р., N 27, ст. 1780), Державному реєстрі вищих навчальних закладів, створеному відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 329 ( 329-2006-п ) “Питання державної реєстрації вищих навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2006 р., N 11, ст. 754), і електронній базі персональних даних та результатів зовнішнього незалежного оцінювання національної системи оцінювання якості освіти.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013 } 

2. Затвердити Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, що додається.

3. Міністерству освіти і науки: { Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

 забезпечити створення до 1 січня 2012 р. та функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

розробити та затвердити порядок формування та функціонування зазначеної Єдиної бази.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
 
Прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ

 

     Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2011 р. N 752 

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдину державну електронну
базу з питань освіти 

{ У тексті Положення слово “МОНмолодьспорт” в усіх відмінках замінено словом “МОН” згідно з Постановою КМ N 538 ( 538-2013-п )від 07.08.2013 }

1. Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) є автоматизованою системою збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про захист персональних даних” ( 2297-17 ).

3. Єдина база є джерелом даних, що використовуються під час:

виготовлення документів про освіту державного зразка, вчені звання та наукові ступені, ліцензій на надання освітніх послуг та сертифікатів про акредитацію, учнівських (студентських) квитків. Під час виготовлення зазначених документів використовуються лише дані, що містяться в Єдиній базі;

запровадження у сфері освіти інноваційних технологій щодо використання даних, у тому числі персональних.

До Єдиної бази вносяться відомості, що містяться у базах даних, реєстрах, а також підготовлені у паперовій та електронній формі дані, що використовувалися у сфері освіти до створення Єдиної бази.

У разі збирання персональних даних про фізичних осіб – учасників освітнього процесу забезпечується отримання їх згоди на обробку відповідних даних в Єдиній базі.

4. Держателем (володільцем) Єдиної бази є МОН, яке здійснює контроль за забезпеченням захисту даних, що містяться в Єдиній базі, затверджує порядок її формування та функціонування, виконує інші функції із забезпечення функціонування Єдиної бази.

Адміністратором (розпорядником) Єдиної бази є державне підприємство “Інфоресурс”, що належить до сфери управління МОН, забезпечує формування та функціонування Єдиної бази, а також здійснює заходи щодо збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, внесення змін, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачі), оброблення та захисту даних, що містяться в Єдиній базі.

5. Адміністратор (розпорядник) Єдиної бази забезпечує:

1) технічне і технологічне обслуговування та супроводження спеціалізованого програмного забезпечення (комп’ютерних програм та серверного обладнання, що використовуються для внесення даних до Єдиної бази), а також функціонування інформаційно-пошукової системи доступу до інформаційного ресурсу, оприлюднення даних, що містяться в Єдиній базі, в засобах масової інформації;

2) структурну систематизацію даних, що містяться в Єдиній базі, відповідно до державних та/або галузевих класифікаторів;

3) доступ надавачів та отримувачів освітніх послуг до Єдиної бази у порядку, встановленому МОН;

4) збирання, оброблення, ведення обліку та зберігання замовлень, поданих акредитованими навчальними закладами у паперовій та електронній формі, на виготовлення документів про освіту державного зразка, учнівських (студентських) квитків;

5) ведення обліку даних про учнів (студентів), випускників навчальних закладів та їх освітній чи освітньо-кваліфікаційний рівень, абітурієнтів, а також даних про навчальні заклади незалежно від форми власності, органи виконавчої влади у сфері освіти, їх керівників, наукових, науково-педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу;

6) взаємодію органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, у тому числі вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та рівня акредитації, з операторами, що надають послуги із створення та підтримки мережі передавання даних, яка використовується ними для доступу до Єдиної бази відповідно до укладених договорів;

7) організацію виготовлення документів про освіту державного зразка, вчені звання та наукові ступені, ліцензій на надання освітніх послуг та сертифікатів про акредитацію, учнівських (студентських) квитків, інших документів у сфері освіти на підставі даних, що міститься в Єдиній базі, у порядку, встановленому МОН;
 

8) здійснення заходів щодо захисту даних, що містяться в Єдиній базі;

9) виконання інших функцій із забезпечення функціонування Єдиної бази.

6. Дані вносяться до Єдиної бази українською мовою.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2011 р. N 752 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів
України, що втратили чинність 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. N 841 ( 841-2004-п ) “Про створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти” (Офіційний вісник України, 2004 р., N 27, ст. 1780).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 329 ( 329-2006-п ) “Питання державної реєстрації вищих навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2006 р., N 11, ст. 754).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1304 ( 1304-2007-п ) “Про затвердження Порядку функціонування державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти” (Офіційний вісник України, 2007 р., N 86, ст. 3158).
Опубліковано в Законодавство, Постанови Кабінету Міністрів

Останні новини