Архіви блогу

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Виправляє помилку експорту студентів на спеціалізаціях в АС «Деканат» 2.4.7.2 2. Виправляє помилку при завантаженні фото з ЄДЕБО великих розмірів. 3. Виправляє помилку при передачі іноземної адреси студента в ЄДЕБО. 4. Виправляє помилку при синхронізації анкет з ЄДЕБО: «1027. Заява потребує перерахунку зміна статуса заборонена».

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Додано довідник «Секції МАН та базові дисципліни». 2. В довіднику «Спеціальності» додано можливість зазначити перелік секцій МАН які дають додаткові бали. 3. Актуалізовано дані в довіднику «КОАТУУ». 4. Виправлено помилки в роботі функції перевірки квоти на кількість напрямків навчання. 5. Збільшено довжину полів «Серія» та «Номер» для документів про освіту іноземного та паперового зразка. 6. Додано врахування секцій МАН при визначенні додаткового балу учасникам олімпіад та конкурсів МАН. 7. Виправлено не коректний розрахунок позначки «Цільове направлення» для абітурієнтів які вступають за комплектуючим органом.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: Патч виправляє проблему передачі назви навчального закладу, який видав документ про попередню освіту, в базу ЄДЕБО.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Замість станів абітурієнтів за спеціальностями, категоріями і джерелами фінансування введено статуси заяв для спеціальностей анкети абітурієнта. Додано поля, що характеризують заяву та її статус: «Дата з», «Статус», «Протокол», «Коментар», «Направлення». 2. В анкету абітурієнта додано форму «Історія статусів заяв». 3. Спрощено введення населеного пункту та індексу в полях адрес. 4. Розвинуто перевірку квоти на кількість поданих заяв. 5. В таблиці модуля «Абітурієнти» додано можливість перегляду категорій та конкурсів абітурієнта. 6. Додано новий модуль «Вступні випробування», який дозволяє призначити випробування, відслідкувати абітурієнтів з не призначеними вступними випробуваннями, пустим балом документу про освіту, незадовільними результатами випробувань. 7. Внесено зміни в довідники системи «План прийому», «Розклад іспитів», «Надані документи», «Квоти прийому»,

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Виправлено відображення номерів семестрів в розподілі за семестрами НП/РНП. 2. Змінено алгоритм роботи групових операцій «Проставити дані про вступ/випуск» та «Проставити кваліфікацію про документ про освіту». 3. Виправлено помилку при збереженні змін в навчальній картці студента. Значення в полі «Коментар» зберігається коректно.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Додано можливість імпортувати студентів, навчальні групи, накази та номери дипломів і студентських квитків з ЄДЕБО. 2. На форму “Делегування ролей користувачу” винесено відмітку “Чи користувач може працювати з ЄДЕБО і прибрано відповідну ознаку з налаштувань системи. Таким чином доступ до роботи з даними ЄДЕБО можуть мати тільки певні користувачі системи. 3. Внесено зміни в анкету студента на вкладки: “Навчання”, “Особові дані”, “Родичі”, “Інше”. 4. В “Майстер випуску/ відрахування/переведення з курсу на курс” додано можливість зміни навчальної групи у студентів, фільтрацію груп за курсом при зміні стану “Навчається” на інший. 5. В анкеті співробітника внесено зміни на вкладки: “Особові дані”, “Посади”, “Родичі”, “Відпустки”, “Освіта”. Додано нові вкладки. 6. Додано

ЗМІНИ/ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ ВЕРСІЇ 2.0.3.8  1. Додано можливість вичитки заявок на двомовні дипломи (бакалавра, спеціаліста та магістра). Форма “Заявка на виготовлення …”, кнопка, або пункт меню “Перевірка двомовних дипломів …”.  2. Поля “кваліфікація” (укр. та англ.) для дипломів бакалавра, тепер обов’язкові для заповнення.  3. Змінено дизайн та вміст звітів: “Індивидуальна інформація студента”, “Загальна інформація” та “Кумулятивна інформація” для додатків до дипломів про вищу освіту.  4. Виправлено помилку імпорту пакетів із суміжного вузла.  5. Виправлено помилку в підтвердженні на виготовлення дипломів бакалаврів, в кваліфікації слово «бакалавра» не друкується (в попередніх версіях підставлялось автоматично). Для двомовних дипломів необхідно вказувати слово «бакалавр» вручну в реквізитах заявки в полі «Кваліфікація».  6. Виправлено помилку в підтвердженні на виготовлення дипломів

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: ДОВІДНИКИ ! Виправлена помилка при збереженні змін в довіднику «Навчальні групи» під обмеженим користувачем ЕКСПОРТ/ІМПОРТ ! Виправлені деякі помилки при імпорті даних з АС «Приймальна комісія»

ЗМІНИ/ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ ВЕРСІЇ 2.0.3.3  1. Загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади мають можливість працювати в програмі без наявності карток та рідерів для підключення. В такому режимі можна сформувати заявки на виготовлення: – учнівських квитків; – атестатів про повну загальну середню освіту; – свідоцтв про базову загальну середню освіту; – дипломів кваліфікованого робітника; – свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації, Після чого відтправити ці заявки тільки в суміжний вузол, в РУО, МІСЬКВО або РЦ. Dovidnyk.zip для Education Ви можете отримати у відповідальної особи в суміжному вузлі. Докладніше читайте посібник користувача.  2. В реквізитах заявки для додатків до дипломів про вищу освіту, додано можливість анулювати поля ‘Факультет’ та ‘Спеціалізація’, якщо в цих полях було вибрано дані.  3.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Додано нову групу довідників «ЄДЕБО» та співставлення їхніх значень з довідниками АС «Деканат». Внесені відповідні зміни в довідники системи. 2. Додано функцію синхронізації: навчальних груп; наказів по студентах; змін в навчальних картках студентів, в базі АС «Деканат» та ЄДЕБО. 3. Функцію “Створити пакет для замовлення Єврододатку” замінено на “Створення пакету для замовлення додатків до диплому” та внесено відповідні зміни у форму “Дисципліни додатку до диплому» та «Опис кваліфікації». 4. Змінено анкету студента: – замість вкладки «Накази», додано вкладку «Навчальні картки»; – на вкладку «Навчання» додано поля: “Друга вища освіта”, “Розширений КР”, “Документ про освіту” при випуску студентів, групу полів “Поточний стан студента” та видалено накази про зарахування і