КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 листопада 1997 р. N 1260

Київ

Про документи про освіту та вчені звання

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 19 квітня 1999 року N 615,
 від 28 березня 2000 року N 562,
 від 28 березня 2001 року N 300,
 від 9 серпня 2001 року N 979,
 від 31 березня 2004 року N 419,
від 4 лютого 2009 року N 66,
від 2 березня 2010 року N 265,
 від 12 вересня 2011 року N 955,
 від 5 вересня 2012 року N 819,
 від 24 жовтня 2012 року N 979,
 від 7 серпня 2013 року N 538,
 від 4 вересня 2013 року N 655,
 від 22 січня 2014 року N 29,
 від 12 березня 2014 року N 77,
від 5 квітня 2014 року N 119

Відповідно до Закону України “Про освіту” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити перелік і зразки документів про освіту та вчені звання, що додаються.

2. Установити, що:

відомості стосовно видачі документів про освіту випускникам навчальних закладів, які належать до сфери управління Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, зберігаються у навчальних закладах або відповідних структурних підрозділах зазначених державних органів;

додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) видається випускникам вищих навчальних закладів за формою, затвердженою Європейською Комісією, Радою Європи і UNESCO/CEPES, у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки;

(пункт 2 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 р. N 119,
у зв’язку з цим абзаци третій – п’ятий вважати
 відповідно абзацами четвертим – шостим)

особам, які під час навчання у професійно-технічних навчальних закладах другого атестаційного рівня та вищих навчальних закладах I – II рівня акредитації здобули повну загальну середню освіту, видаються атестати про повну загальну середню освіту;

випускникам закладів освіти, що направляються для роботи на морському транспорті, видається диплом українською і англійською мовами;

виготовлення документів про освіту та вчені звання здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. N 309 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 24, ст. 974). При цьому вартість виготовлення документів про освіту за рахунок бюджетних коштів, визначених зазначеним Порядком, не повинна перевищувати двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2014 р. N 77)

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 28.03.2000 р. N 562,
 від 31.03.2004 р. N 419,
від 04.02.2009 р. N 66,
 від 02.03.2010 р. N 265,
 від 12.09.2011 р. N 955,
від 24.10.2012 р. N 979,
 від 07.08.2013 р. N 538,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.09.2013 р. N 655)

3. Міністерству освіти і науки:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

затвердити у двомісячний термін описи документів про освіту та вчені звання і визначити порядок їх видачі та обліку;

абзац третій пункту 3 виключено 

(абзац третій пункту 3 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.04.99 р. N 615,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.03.2000 р. N 562)

затвердити графік переходу закладів освіти на видачу документів про освіту нових зразків, погодивши їх у відповідних випадках з міністерствами та іншими органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні заклади освіти;

розробити і затвердити порядок списання документів про освіту старих зразків, що залишилися невикористаними;

разом з Міністерством закордонних справ визначити порядок визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту та вчені звання іноземних держав.

4. Установити, що документи про освіту та вчені звання, видані раніше уповноваженими закладами освіти та органами виконавчої влади, є дійсними й обміну не підлягають.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1993 р. N 1058 “Про затвердження переліку і зразків документів про освіту та вчені звання в Україні”;

постанову Кабінету Міністрів України від 29 червня 1996 р. N 704 “Про підвищення захисту документів про освіту” (ЗП України, 1996 р. N 14, ст. 388);

постанову Кабінету Міністрів України від 16 квітня 1997 р. N 354 “Про внесення змін і доповнень до переліку і зразків документів про освіту та вчені звання в Україні, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1993 р. N 1058”.

Перший
віце-прем’єр-міністр України

А. ГОЛУБЧЕНКО

Повний файл, що містить зразки документів:

  Resolution № 1260 (389,5 KiB, 2 673 hits)

Опубліковано в Законодавство, Постанови Кабінету Міністрів

Останні новини