Архіви блогу

ЗМІНИ/ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Виправлено відображення форми реквізитів заявки на екранах з маленькою діагоналлю. 2. Виправлено імпорт XML на замовлення дублікатів.

ЗМІНИ/ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Додано імпорт даних з XML-файлу нового формату, створеного в ЄДЕБО. 2. Додано можливість замовляти двомовні дипломи молодшого спеціаліста. 3. Для дипломів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра додано необов’язкові поля: Спеціалізація та спеціалізація (англ.), Освітня програма та Освітня програма (англ.) 4. Для свідоцтв про базову загальну середню освіту, додано тип відзнаки “за спеціальною програмою” (Спеціальна). 5. Оновлено формат замовлення на Додаток до диплома про вищу освіту (європейського зразка).

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Додано додаткові можливості для розподілу навантаження між викладачами кафедри 2. Додано нові звіти

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Відновлено роботу модуля “Навантаження кафедри”, додано роботу з погодинниками (без оформлення сумісництва) та додаткові умови для розрахунку навантаження 2. Додано нові звіти

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Додано новий модуль “Об’єднання контингенту” 2. Додано нові звіти

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Додано нові модулі:     – Навчальні потоки для навантаження;     – Навантаження за дисциплінами; 2. Додано нові системні ролі “Контингент для навантаження.Редагування” та “Контингент для навантаження.Перегляд”; 3. Оновлено довідники для роботи з навантаженням; 4. Для формування академічних довідок, в довідники та налаштування системи додано відповідні поля англійською; 5. Додано нові звіти.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. В модуль «Сесії» додано поле “Рейтинг” та академічні, соціальні та іменні стипендії; 2. Для публікацій додано можливість внесення порядкового номеру співавтора; 3. В меню довідників “Контракти” додано довідник “Види контрактів”; 4. В контракти додано нові поля: “Дата контракту”, “Вид контракту”.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Додано новий модуль “Кампанії запису на ДВВС”, а також форму “Запис на ДВВС”, що дозволяє записувати студентів на обрані дисципліни. 2. Розвинуто модулі: – Дисципліни вільного вибору – Освітньо-професійні програми – Навчальні плани – Робочі навчальні плани 3. Для публікацій співробітників додано можливість внесення зовнішніх співавторів. 4. Додано понад 30 нових стандартних звітів, зокрема звіти “Аналіз внесених змін в…”, що дозволять навчальному відділу побудувати процес розробки та корегування ОПП/НП/РНП в системі.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Змінено групову операцію “Експорт в Education”, здійснено перехід на формування xml файлу 2. Додано нові види документів про освіту та особових документів 3. В анкету співробітника додано П.І.Б. англійською

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Довідник “Галузі знань (напрями навчання)” перейменовано в “Галузі знань”, додано нові записи (згідно з наказом МОН № 266 від 29 квітня 2015) 2. Додано ступінь “Доктор філософії” та можливість створення відповідних анкет, навчальних планів, тощо 3. Додані нові можливості для імпорту студентів з ЄДЕБО 4. Інтерфейс програми оптимізовано для роботи з новим переліком спеціальностей