Головний бухгалтер обласного управління освіти і науки
__________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___”________________ 200__ р.
Відповідальний ______________________ ____________________
(прізвище, ініціали) (телефон)
—————

(1) Кожна сторінка замовлення завіряється підписами начальника, головного бухгалтера і печаткою обласного управління освіти і науки.

{ Додаток 16 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 17
до пунктів 2.4, 3.12, 3.19
Порядку
Реєстраційний штамп Інформаційно-технічний
(якщо немає бланка) адміністратор ІВС “ОСВІТА”

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
замовлення на виправлення(1) документів
про освіту для загальноосвітніх навчальних закладів
__________________________________________________________________
(назва обласного управління освіти і науки)
просить внести зміни в попереднє замовлення на виготовлення
документів про освіту для випускників ______________ року згідно з
(рік закінчення)
поданим нижче списком.
Дата вручення дипломів: _____________________________________
———————————————————————————
| N | Назва |Назва навчального | Назва | Прізвище, |Відзнака(2)| Стать |
|з/п|районного| закладу |документа| ім’я, по | | |
| | відділу |——————| про | батькові | | |
| | освіти |поточна|на момент | освіту | випускника | | |
| | | |закінчення| |————-+———–+———-|
| | | | | |було(3)|треба|було |треба|було|треба|
|—+———+——-+———-+———+——-+—–+—–+—–+—-+—–|
| 1 | | | | | | | | | | |
|—+———+——-+———-+———+——-+—–+—–+—–+—-+—–|
| 2 | | | | | | | | | | |
|————-+——————+———+——-+—–+—–+—–+—-+—–|
|УСЬОГО: | | | | | | | | |
———————————————————————————
Додаток Електронне замовлення у файлах ______________________
(назви файлів)
Начальник обласного управління освіти і науки _______________
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)

     Головний бухгалтер обласного управління освіти і науки
__________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___”________________ 200__ р.
Відповідальний ______________________ ____________________
(прізвище, ініціали) (телефон)
—————

(1) Замовлення на виправлення свідоцтв та атестатів формуються окремо. У такій самій формі замовлення подаються від шкіл або районних відділів освіти до обласних управлінь освіти.

(2) Робиться помітка “ЗВ” для дипломів з відзнакою.

(3) Було в попередньому замовленні.

{ Додаток 17 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 18
до пунктів 2.4, 3.12, 3.19
Порядку
Реєстраційний штамп Інформаційно-технічний
(якщо немає бланка) адміністратор ІВС “ОСВІТА”

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
замовлення на виправлення(1) документів про освіту
для професійно-технічних навчальних закладів
__________________________________________________________________
(назва обласного управління освіти і науки)
просить унести зміни в попереднє замовлення на виготовлення
документів про освіту для випускників ______________ року згідно з
(рік закінчення)
поданим нижче списком.
——————————————————————————-
| N | Поточна | Назва | Назва | Прізвище, |Відзнака(2)| Стать |
|з/п| назва |навчального| документа | ім’я, по | | |
| |навчального|закладу на | про освіту | батькові | | |
| | закладу | момент | та | випускника | | |
| | |закінчення |кваліфікація| | | |
| | | |для КР і РК | | | |
| | | | |————-+———–+———-|
| | | | |було(3)|треба|було |треба|було|треба|
|—+———–+———–+————+——-+—–+—–+—–+—-+—–|
| 1 | | | | | | | | | |
|—+———–+———–+————+——-+—–+—–+—–+—-+—–|
| 2 | | | | | | | | | |
|—————————+————+——-+—–+—–+—–+—-+—–|
|УСЬОГО: | | | | | | | |
——————————————————————————-
Додаток Електронне замовлення у файлах ______________________
(назви файлів)
Начальник обласного управління освіти і науки _______________
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)

     Головний бухгалтер обласного управління освіти і науки
__________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___”________________ 200__ р.
Відповідальний ______________________ ___________________
(прізвище, ініціали) (телефон)
—————

(1) Замовлення на виправлення атестатів та дипломів формуються окремо.

(2) Робляться помітки:

     “ЗВ” – для дипломів з відзнакою;

     “золота медаль” – якщо випускник претендує на золоту медаль;

     “срібна медаль” – якщо випускник претендує на срібну медаль.

(3) Було в попередньому замовленні.

{ Додаток 18 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 19
до пунктів 2.4, 3.12, 3.19
Порядку
Реєстраційний штамп Інформаційно-технічний
(якщо немає бланка) адміністратор ІВС “ОСВІТА”

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
замовлення на виправлення документів про освіту
для вищих навчальних закладів
Керівництво _________________________________________________
(повна назва навчального закладу за статутними
документами)
просить унести зміни в попереднє замовлення на виготовлення
дипломів (молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста,
магістра)(1) про освіту для випускників _____________________ року
(рік закінчення)
згідно з поданим нижче списком.
Форма навчання ______________________________________________
Факультет ___________________________________________________
Назва напряму або спеціальності(2) __________________________
Кваліфікація ________________________________________________
Дата вручення дипломів ______________________________________
——————————————————————
| N | Назва | Назва | Прізвище, |Відзнака(3)| Стать |
|з/п|навчального| документа| ім’я, по | | |
| |закладу на |про освіту| батькові | | |
| | момент | | випускника | | |
| |закінчення | | | | |
|—+———–+———-+————-+———–+———–|
| | | |було(4)|треба|було |треба|було |треба|
|—+———–+———-+——-+—–+—–+—–+—–+—–|
| 1 | | | | | | | | |
|—+———–+———-+——-+—–+—–+—–+—–+—–|
| 2 | | | | | | | | |
|—————+———-+——-+—–+—–+—–+—–+—–|
|УСЬОГО | | | | | | | |
——————————————————————
Додаток Електронне замовлення у файлах ______________________
(назви файлів)
копія платіжного доручення.
Керівник ___________________ ____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___”________________ 200__ р.
Відповідальний ______________________ _____________________
(прізвище, ініціали) (телефон)
—————

(1) Указати необхідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

(2) Указати освітньо-кваліфікаційний рівень за ліцензією.

(3) Робиться помітка “ЗВ” для дипломів з відзнакою.

(4) Було в попередньому замовленні.

{ Додаток 19 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 20
до пунктів 2.4, 5.6 Порядку
Реєстраційний штамп Інформаційно-технічний
(якщо немає бланка) адміністратор ІВС “ОСВІТА”

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
замовлення на виготовлення дубліката
документа про освіту для загальноосвітнього
навчального закладу
Керівництво _________________________________________________
(повна назва навчального закладу за статутними
документами)
просить виготовити дублікат (свідоцтва, атестата)(1) для
випускника ________________ року _________________________________
(рік закінчення) (назва навчального закладу
на момент закінчення випускником)
Дата вручення дубліката закладом освіти _____________________
——————————————————————
| N | Прізвище, | Номер і | Дата | Серія і | Підстава |
| з/п | ім’я, по | серія |народження | номер | (номер |
| | батькові | оригіналу | | паспорта | наказу) |
| |випускника | документа | | | |
| | |про освіту | | | |
|——+———–+———–+———–+———-+———-|
| 1 | | | | | |
|——+———–+———–+———–+———-+———-|
| … | | | | | |
Додаток Електронне замовлення у файлах ______________________
(назви файлів)
копія платіжного доручення;
архівна довідка(2).
Керівник ___________________ ________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___”________________ 200__ р.
Відповідальний ____________________ _____________________
(прізвище, ініціали) (телефон)
—————

(1) Указати необхідне.

(2) У разі ліквідації навчального закладу.

{ Додаток 20 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 21
до пунктів 2.4, 5.6 Порядку
Реєстраційний штамп Інформаційно-технічний
(якщо немає бланка) адміністратор ІВС “ОСВІТА”
Опубліковано в Законодавство, Накази МОН

Останні новини