Архіви блогу

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Перевірено роботу програми під операційною системою Windows 8. Перед установкою програми на цю операційну систему, ОБОВ’ЯЗКОВО прочитайте документацію (Education.pdf), параграф 2.2. 2. Додано поле “Попередній документ паперового зразка, або іноземця” для імпорту з текстового файлу. Докладніше дивитись контекстно-залежну допомогу, розділ “Імпорт пакетів з текстового файлу”, або Education.pdf параграф 4.4.2. 3. Додано можливість замовляти заявки на дублікати та передруки документів. 4. Для заявок на дублікати роздруковується підтвердження на замовленя. 5. В підтвердженнях на замовлення студентських квитків-банківських карток, додано інформацію про тип чіпа. 6. При імпорті анкет з текстового файлу та з XML-файлу, якщо завантажується світлина і її розмір перевищує припустимий, програма пропонує зменшити розмір (масштабувати) світлини “на льоту”. 7.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: Патч виправляє некоректне округлення балів сертифікатів/іспитів в модулі «Конкурс» на вкладці «Рекомендовані абітурієнти» та при відправці даних в ЄДЕБО у випадку, коли бали не кратні 0,5.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: Версія патчу 1.0.2.0. Сервіс патч включає всі зміни попереднього патчу для версії 1.0.1.0. Патч виправляє некоректну передачу середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту до ЄДЕБО з ПК: бал свідоцтва має вводитись в ПК та ЄДЕБО в 12 бальній шкалі.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: Патч виправляє помилку «1001. Заява внесена в наказ, зміни заборонено» при синхронізації з ЄДЕБО заяв, для яких визначений наказ про зарахування та які ідентичні в ПК та ЄДЕБО.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Поле «Протокол зарахування» обов’язкове для заповнення якщо заповнено поле «Наказ про зарахування» в анкеті абітурієнта. 2. Виправлено помилку при видаленні населеного пункту з адреси абітурієнта. 3. Виправлено помилку при розрахунку кольорових ознак незадовільних оцінок. 4. Розширено роботу групової операції «Анулювати останній статус заяви»: при ануляції статусу «Зараховано» очищаються поля «Навчальна група» та «Наказ». 5. Додано редагування атрибутів «Тип вступу» та «Причина складання іспитів» при синхронізації існуючих заяв з ЄДЕБО.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Виправляє помилку експорту студентів на спеціалізаціях в АС «Деканат» 2.4.7.2 2. Виправляє помилку при завантаженні фото з ЄДЕБО великих розмірів. 3. Виправляє помилку при передачі іноземної адреси студента в ЄДЕБО. 4. Виправляє помилку при синхронізації анкет з ЄДЕБО: «1027. Заява потребує перерахунку зміна статуса заборонена».

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Додано довідник «Секції МАН та базові дисципліни». 2. В довіднику «Спеціальності» додано можливість зазначити перелік секцій МАН які дають додаткові бали. 3. Актуалізовано дані в довіднику «КОАТУУ». 4. Виправлено помилки в роботі функції перевірки квоти на кількість напрямків навчання. 5. Збільшено довжину полів «Серія» та «Номер» для документів про освіту іноземного та паперового зразка. 6. Додано врахування секцій МАН при визначенні додаткового балу учасникам олімпіад та конкурсів МАН. 7. Виправлено не коректний розрахунок позначки «Цільове направлення» для абітурієнтів які вступають за комплектуючим органом.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: Патч виправляє проблему передачі назви навчального закладу, який видав документ про попередню освіту, в базу ЄДЕБО.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Замість станів абітурієнтів за спеціальностями, категоріями і джерелами фінансування введено статуси заяв для спеціальностей анкети абітурієнта. Додано поля, що характеризують заяву та її статус: «Дата з», «Статус», «Протокол», «Коментар», «Направлення». 2. В анкету абітурієнта додано форму «Історія статусів заяв». 3. Спрощено введення населеного пункту та індексу в полях адрес. 4. Розвинуто перевірку квоти на кількість поданих заяв. 5. В таблиці модуля «Абітурієнти» додано можливість перегляду категорій та конкурсів абітурієнта. 6. Додано новий модуль «Вступні випробування», який дозволяє призначити випробування, відслідкувати абітурієнтів з не призначеними вступними випробуваннями, пустим балом документу про освіту, незадовільними результатами випробувань. 7. Внесено зміни в довідники системи «План прийому», «Розклад іспитів», «Надані документи», «Квоти прийому»,

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Виправлено відображення номерів семестрів в розподілі за семестрами НП/РНП. 2. Змінено алгоритм роботи групових операцій «Проставити дані про вступ/випуск» та «Проставити кваліфікацію про документ про освіту». 3. Виправлено помилку при збереженні змін в навчальній картці студента. Значення в полі «Коментар» зберігається коректно.