Архіви блогу

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. В довідник «Частини навчального плану» додано колонку «Назва для звітів». 2. Операцію «Імпорт студентів з ЄДЕБО» додано імпорт наказів навчальної картки з однаковою датою «Актуально з». 3. Оновлено довідник КОАТУУ. 4. Змінено третій вид підрахунку навантаження. Замість кількості тижнів використовується значення поля «Частина», якщо воно не порожнє, що заповнено для відповідної кафедри на формі «Закріплення контингенту для навантаження». 5. В операцію «Створення пакету для замовлення додатків до дипломів» внесено зміни: – вилучено перевірку на обов’язковість англ.по-батькові при наявності укр. по-батькові; – вилучено перевірку: Серія диплому має містити лише латинські символи. ВАЖЛИВО! Версія працюватиме лише з СУБД Oracle 11g

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Додано зміни на замовлення дублікатів згідно з наказом МОН №249 від 6 березня 2015 року. 2. Відтепер Education не працює з BDE. Відповідно, програмою не імпортуються пакети створені в Education версії старіше за 2.1.0.0. 3. Змінено звіти до замовлень на виготовлення додатків до дипломів “Індивідуальна інформація” та “Комулятивна інформація”. 4. Виправлено помилку при імпорті XML на студквитки через реквізити заявки. Увага! Наступна версія Education припиняє роботу з BDE. Тому, перенесення даних з DP2000 та імпорт пакетів з версій Education старіших за 2.1.0.0 буде неможливим. Для роботи з новою версією програми актуальний довідник з яким можливо було працювати із версією 2.2.2.2. Якщо у Вас була встановлена більш застаріла версія для роботи

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. На формі редагування заяви змінено формування списку спрямованостей навчання та формування випадного списку категорій при редагуванні статусу заяви. 2. Вилучено зайві гілки в дереві фільтрів модуля “Конкурс”. 3. Налаштування. На вкладку “Заяви” додано налаштування “Формувати” вкладу “Спрямованість навчання” лише за спеціальностями довідника “Спеціальності на факультеті”. 4. Додано заборону на зміну освітнього рівня документа про освіту, що вже синхронізований з ЄДЕБО. 5. Відновлено роботу модуля “Рекомендовані абітурієнти”. Навчальне відео: для зручності користувачів АСУ “ВНЗ” був створений навчальний ролик по роботі оператора у програмі АС “Приймальна комісія” версії 2.2.4.9 – “Реєстрація заяв”.Всі навчальні відео ролики знаходяться на офіційному сайті програми у розділі “Технічна підтримка” – вкладинка “Навчальні відео”. Переглянути

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Додано зміни на замовлення дублікатів згідно з наказом МОН №249 від 6 березня 2015 року. 2. Відтепер Education не працює з BDE. Відповідно, програмою не імпортуються пакети створені в Education версії старіше за 2.1.0.0. 3. Пояснення щодо імпорту XML-файлів, які створені в ЄДЕБО: – якщо файл імпортувати через меню “Дані-Пакети-Імпорт з TXT, XML файлу”, то буде створено нову заявку разом з анкетами. – якщо файл імпортувати з форми заявки (вікно з переліком анкет), то імпортуються лише номери та серії дипломів для тих анкет, які існують і в заявці, і в XML-файлі. Увага! Наступна версія Education припиняє роботу з BDE. Тому, перенесення даних з DP2000 та імпорт пакетів з версій Education старіших за

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Відновлено імпорт сертифікатів УЦОЯО. 2. В довідник “Вступні траєкторії” додано колонку “Діє квота на кількість заяв” і заповнено значеннями у відповідності до умов прийому. 3. Додано режим роботи з заблокованими заявами. 4. В налаштуваннях системи видалено налаштування “Не враховувати заяви на скорочену програму підготовки” та додано опцію «Заяви на спеціалізацію враховувати як заяви на напрям/спеціальність». 5. Додано довідники “Вступні траєкторії”, “Префікси особових справ”, “Аудиторії”, “Дисципліни олімпіад”, “Нагороди олімпіад та МАН”, “Причини складання іспитів”. Внесено зміни в довідник “План прийому” та інші довідники системи. 6. В особових справах відновлено режим роботи з заблокованими анкетами; відновлено перевірку квоти на кількість поданих заяв; прискорено пошук населеного пункту в довіднику КОАТУУ. 7.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Здійснено перехід на використання СУБД Oracle 11 g. Опис порядку міграції БД запитуйте в технічній підтримці. 2. Додано нові модулі “Попередня реєстрація” та “Заяви”. Модуль “Абітурієнти” розвинено в модуль “Особові справи”. 3. Для всіх модулів системи, в дереві фільтрації, замість фільтрів “ОКР”, “Базовий освітній рівень”, “Курс”, “Термін підготовки”, “Друга вища освіта” додано фільтр “Вступна траєкторія”. 4. Програмні ролі на факультети замінено на записи з довідника “План прийому” (пропозиції). Користувач бачить заяви та їх дані, якщо він має програмні ролі на відповідні пропозиції. Додано нові системні ролі “Попередня реєстрація.Перегляд” та “Попередня реєстрація.Редагування”. 5. Додано довідники “Вступні траєкторії”, “Префікси особових справ”, “Аудиторії”, “Дисципліни олімпіад”, “Нагороди олімпіад та МАН”, “Причини складання іспитів”. Внесено зміни в довідник “План прийому” та інші довідники системи.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Доопрацьовані підтвердження на замовлення дипломів з урахуванням імпорту номерів, серій та реквізитів навчальних закладів з ЄДЕБО. 2. Допрацьовано імпорт XML-файлів з номерами дипломів для військових навчальних закладів. В існуючі заявки з анкетами через меню “Заявка”-“Завантажити анкети з XML” імпортуються номери дипломів, які видає ЄДЕБО. 3. Виправлено обмеження на введення номерів дипломів НЕ ЄДЕБО. 4. Для дипломів про вищу освіту, додано звіт для перевірки номерів та серій дипломів. Ця інформація друкується в звіті “Перевірка додаткової інформації”. Увага! Наступна версія Education припиняє роботу з BDE. Тому, перенесення даних з DP2000 та імпорт пакетів з версій Education старіших за 2.1.0.0 буде неможливим. Для роботи з новою версією програми актуальний довідник з яким можливо було працювати

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Для дипломів про вищу освіту, додано звіт для перевірки номерів та серій дипломів. Ця інформація друкується в звіті “Перевірка додаткової інформації”. 2. Згідно з наказом №525, від 12.05.2015, для дипломів бакалавра і магістра додано нові властивості. В анкетах на іноземця, або особи без громадянства (документ, що засвідчує особу: паспорт іноземця, Посвідка на постійне проживання в Україні відповідно), повинна міститись фотографія. Фотографія та інша додаткова інформація (дивись п. 3), розміщено на окремій закладці “Іноземець”, яка з’являється при потребі. 3. Для тих іноземців та осіб без громадянства, хто навчався в двох або більше вищих навчальних закладах (попередній документ про освіту: молодший спеціаліст, спеціаліст, бакалавр, магістр, зазначається рік вступу та повне

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Додано можливість імпорту заявок і анкет з XML-файлу нового формату, який створено в ЄДЕБО. З форматом та описом файлу можна ознайомитись на сторінці «Інші інструкції». 2. В анкету випускника, заявки на виготовлення додатку до диплома про вищу освіту, додано наступну інформацію: назва, серія та номер диплома і дата його видачі. 3. В звітах на додатки до дипломів про вищу освіту (індивідуальна та кумулятивна інформація) додано: – назва, серія та номер диплома (виводиться перед п. 1); – в п. 6.1 додано дату вступу в навчальний заклад та дату його закінчення. Для роботи з новою версією програми актуальний довідник з яким можливо було працювати із версією 2.2.0.3. Якщо у Вас була

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Покращено синхронізацію змін в даних студента з ЄДЕБО і роботу форм імпорту студентів та навчальних груп з ЄДЕБО. 3. Внесено зміни для синхронізації з мобільним додатком, а саме: – в меню “Налаштування” розділ “Експорт/Імпорт” додано нову вкладку “Мобільний додаток”; – додано довідник “Службові кабінети” для використання в описі підрозділів; – в довідник “Корпуси” додано кнопку “Оновити дані для мобільного додатку”; – в довідник “Підрозділи” додано телефон, службовий кабінет підрозділу та кнопку “Оновити дані для мобільного додатку”. 2. Виправлено помилку закріплення контингенту для навантаження майбутніх навчальних років. 3. Зменшено час підключення до системи для користувачів з обмеженими правами. 4. Виправлено помилки в роботі операції “Створення пакету для замовлення додатків