Архіви блогу

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Додано додаткові можливості для розподілу навантаження між викладачами кафедри 2. Додано нові звіти

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Відновлено роботу модуля “Навантаження кафедри”, додано роботу з погодинниками (без оформлення сумісництва) та додаткові умови для розрахунку навантаження 2. Додано нові звіти

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Додано новий модуль “Об’єднання контингенту” 2. Додано нові звіти

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Додано нові модулі:     – Навчальні потоки для навантаження;     – Навантаження за дисциплінами; 2. Додано нові системні ролі “Контингент для навантаження.Редагування” та “Контингент для навантаження.Перегляд”; 3. Оновлено довідники для роботи з навантаженням; 4. Для формування академічних довідок, в довідники та налаштування системи додано відповідні поля англійською; 5. Додано нові звіти.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. В модуль «Сесії» додано поле “Рейтинг” та академічні, соціальні та іменні стипендії; 2. Для публікацій додано можливість внесення порядкового номеру співавтора; 3. В меню довідників “Контракти” додано довідник “Види контрактів”; 4. В контракти додано нові поля: “Дата контракту”, “Вид контракту”.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Додано новий модуль “Кампанії запису на ДВВС”, а також форму “Запис на ДВВС”, що дозволяє записувати студентів на обрані дисципліни. 2. Розвинуто модулі: – Дисципліни вільного вибору – Освітньо-професійні програми – Навчальні плани – Робочі навчальні плани 3. Для публікацій співробітників додано можливість внесення зовнішніх співавторів. 4. Додано понад 30 нових стандартних звітів, зокрема звіти “Аналіз внесених змін в…”, що дозволять навчальному відділу побудувати процес розробки та корегування ОПП/НП/РНП в системі.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Змінено групову операцію “Експорт в Education”, здійснено перехід на формування xml файлу 2. Додано нові види документів про освіту та особових документів 3. В анкету співробітника додано П.І.Б. англійською

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Довідник “Галузі знань (напрями навчання)” перейменовано в “Галузі знань”, додано нові записи (згідно з наказом МОН № 266 від 29 квітня 2015) 2. Додано ступінь “Доктор філософії” та можливість створення відповідних анкет, навчальних планів, тощо 3. Додані нові можливості для імпорту студентів з ЄДЕБО 4. Інтерфейс програми оптимізовано для роботи з новим переліком спеціальностей

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. Виправлено помилки в інтерфейсі програми

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ПРОГРАМІ: 1. В модуль Конкурс додано режим розрахунку додаткових показників:   – Рекомендація з не нижчим пріоритетом   – Рекомендація на бюджет за іншими заявами