ПІДТВЕРДЖЕННЯ
замовлення на виготовлення дипломів спеціаліста(1)
Повна назва навчального закладу для друку на документах про
освіту(2) ________________________________________________________
Факультет: __________________________________________________
Керівництво закладу просить виготовити ______________________
(кількість)
дипломів спеціаліста для випускників _________________ року згідно
(рік закінчення)
з поданим нижче списком (з них ________________ за держзамовленням
(кількість)
та _____________ за контрактом).
(кількість)
Форма навчання ______________________________________________
Назва спеціальності(3) ______________________________________
Кваліфікація(4) _____________________________________________
Дата вручення дипломів ______________________________________
——————————————————————
| N | Прізвище, ім’я, | Дата | Паспортні |Примітка(5)|
| з/п |по батькові випускника|народж.| дані | |
| | | |————-| |
| | | |серія |номер | |
|——-+———————-+——-+——+——+————|
| 1 | | | | | |
|——-+———————-+——-+——+——+————|
| 2 | | | | | |
|——-+———————-+——-+——+——+————|
| 3 | | | | | |
|——-+———————-+——-+——+——+————|
| … | | | | | |
Додаток Електронне замовлення у файлах ______________________
(назви файлів)
копія платіжного доручення.
Керівник ______________ ________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
«___»________________ 200__ р.
Відповідальний ______________________ __________________
(прізвище, ініціали) (телефон)
—————

(1) Кожна сторінка замовлення завіряється особистим підписом керівника навчального закладу і печаткою.

(2) За статутними документами в знахідному відмінку.

(3) Згідно з ліцензією.

(4) У відповідності до навчального плану.

(5) Робиться помітка «ЗВ», якщо випускник претендує на диплом з відзнакою.

{ Додаток 12 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 13
до пунктів 2.4, 3.8, 3.10.5
Порядку
Реєстраційний штамп Інформаційно-технічний
навчального закладу адміністратор ІВС «ОСВІТА»
(якщо немає бланка)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
замовлення на виготовлення дипломів магістра(1)
Повна назва навчального закладу для друку на документах про
освіту(2) ________________________________________________________
Факультет: __________________________________________________
Керівництво закладу просить виготовити ______________________
(кількість)
дипломів магістра для випускників ____________________ року згідно
(рік закінчення)
з поданим нижче списком (з них ________________ за держзамовленням
(кількість)
та _____________ за контрактом).
(кількість)
Форма навчання ______________________________________________
Назва спеціальності(3) ______________________________________
Кваліфікація(4) _____________________________________________
Дата вручення дипломів ______________________________________
——————————————————————
| N | Прізвище, ім’я, | Дата | Паспортні |Примітка(5)|
| з/п |по батькові випускника|народж.| дані | |
| | | |————-| |
| | | |серія |номер | |
|——-+———————-+——-+——+——+————|
| 1 | | | | | |
|——-+———————-+——-+——+——+————|
| 2 | | | | | |
|——-+———————-+——-+——+——+————|
| 3 | | | | | |
|——-+———————-+——-+——+——+————|
| … | | | | | |
Додаток Електронне замовлення у файлах ______________________
(назви файлів)
копія платіжного доручення.
Керівник ________________ ___________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
«___»________________ 200__ р.
Відповідальний ______________________ __________________
(прізвище, ініціали) (телефон)
—————

(1) Кожна сторінка замовлення завіряється особистим підписом керівника навчального закладу і печаткою.

(2) За статутними документами в знахідному відмінку.

(3) Згідно з ліцензією.

(4) У відповідності до навчального плану.

(5) Робиться помітка «ЗВ», якщо випускник претендує на диплом з відзнакою.

{ Додаток 13 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 14
до пункту 2.4 Порядку
Реєстраційний штамп районного Уповноважений орган
(міського) відділу освіти Міністерства освіти і науки
(якщо немає бланка) Інформаційно-технічний
адміністратор ІВС «ОСВІТА»

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
загального замовлення районного
(міського) відділу освіти і науки на виготовлення
документів про освіту(1) для загальноосвітніх
навчальних закладів
__________________________________________________________________
(назва районного (міського) відділу освіти і науки)
просить виготовити _____________________ документів про освіту для
(кількість)
випускників __________________ року згідно з поданим нижче списком
(рік закінчення)

(з них _________________ за держзамовленням та ________________ за (кількість) (кількість)
контрактом).
————————————————————————-
| N | Назва | КІЛЬКІСТЬ ДОКУМЕНТІВ |
|з/п|навчального|——————————————————-|
| | закладу | свідоцтва про базову | атестати про повну загальну |
| | | загальну середню освіту | середню освіту |
| | |————————-+——————————|
| | |усього|загальні| з |усього|загальні|срібна|золота|
| | | | |відзнакою| | |медаль|медаль|
|—+————+——+———+———+——+———+——+——|
| 1 | | | | | | | | |
|—+————+——+———+———+——+———+——+——|
| 2 | | | | | | | | |
|—+————+——+———+———+——+———+——+——|
| 3 | | | | | | | | |
|—————+——+———+———+——+———+——+——|
|УСЬОГО: | | | | | | | |
————————————————————————-
Додаток Електронне замовлення у файлах ______________________
(назви файлів)

     Начальник районного (міського) відділу освіти і науки
____________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер районного (міського) відділу освіти і
науки __________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
«___»________________ 200__ р.
Відповідальний ____________________ ______________________
(прізвище, ініціали) (телефон)
—————

(1) Кожна сторінка замовлення завіряється підписами начальника, головного бухгалтера та печаткою районного (міського) відділу освіти і науки.

{ Додаток 14 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 15
до пунктів 2.4, 3.10.6
Порядку
Реєстраційний штамп Уповноважений орган
(якщо немає бланка) Міністерства освіти і науки
Інформаційно-технічний
адміністратор ІВС «ОСВІТА»

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
загального замовлення обласного
управління освіти і науки на виготовлення
документів про освіту(1) для загальноосвітніх
навчальних закладів
__________________________________________________________________
(назва обласного управління освіти і науки)
просить виготовити _____________________ документів про освіту для
(кількість)
випускників __________________ року згідно з поданим нижче списком
(рік закінчення)

(з них _______________ за держзамовленням та __________________ за (кількість) (кількість)
контрактом).
————————————————————————
| N | Назва | КІЛЬКІСТЬ ДОКУМЕНТІВ |
|з/п|районного|——————————————————-|
| | відділу | свідоцтва про базову | атестати про повну загальну |
| | освіти | загальну середню освіту | середню освіту |
| | |————————-+——————————|
| | |усього|загальні| з |усього|загальні|срібна|золота|
| | | | |відзнакою| | |медаль|медаль|
|—+———+——+———+———+——+———+——+——|
| 1 | | | | | | | | |
|—+———+——+———+———+——+———+——+——|
| 2 | | | | | | | | |
|—+———+——+———+———+——+———+——+——|
| 3 | | | | | | | | |
|————-+——+———+———+——+———+——+——|
|УСЬОГО: | | | | | | | |
————————————————————————
Додаток Електронне замовлення у файлах ______________________
(назви файлів)
Начальник обласного управління освіти і науки _______________
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)

     Головний бухгалтер обласного управління освіти і науки
__________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
«___»________________ 200__ р.
Відповідальний ____________________ ______________________
(прізвище, ініціали) (телефон)
—————

(1) Кожна сторінка замовлення завіряється підписами начальника, головного бухгалтера і печаткою обласного управління освіти і науки.

{ Додаток 15 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

Додаток 16
до пунктів 2.4, 3.10.6
Порядку
Реєстраційний штамп Уповноважений орган
(якщо немає бланка) Міністерства освіти і науки
Інформаційно-технічний
адміністратор ІВС «ОСВІТА»

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
загального замовлення обласного управління
освіти і науки на виготовлення документів
про освіту(1) для професійно-технічних
навчальних закладів
__________________________________________________________________
(назва обласного управління освіти і науки)
просить виготовити _____________________ документів про освіту для
(кількість)
випускників __________________ року згідно з поданим нижче списком
(рік закінчення)

(з них _________________ за держзамовленням та ________________ за (кількість) (кількість)
контрактом).
—————————————————————————————
| N | Назва | КІЛЬКІСТЬ ДОКУМЕНТІВ |
|з/п|навчального|———————————————————————|
| | закладу | дипломи кваліфікованого | атестати про повну загальну | свідоцтва |
| | | робітника | середню освіту | про |
| | | | | присвоєння |
| | | | |(підвищення)|
| | | | | робітничої |
| | | | |кваліфікації|
| | |————————-+——————————+————|
| | |усього|загальні| з |усього|загальні|срібна|золота| Усього |
| | | | |відзнакою| | |медаль|медаль| |
|—+————+——+———+———+——+———+——+——+————|
| 1 | | | | | | | | | |
|—+————+——+———+———+——+———+——+——+————|
| 2 | | | | | | | | | |
|—+————+——+———+———+——+———+——+——+————|
| 3 | | | | | | | | | |
|—————+——+———+———+——+———+——+——+————|
|УСЬОГО: | | | | | | | | |
—————————————————————————————
Додаток Електронне замовлення у файлах ______________________
(назви файлів)
Начальник обласного управління освіти і науки _______________
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
Опубликовано в Законодательство, Приказы МОН